Obsah

Hospodárenie

Rozpočet ZŠ s MŠ

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2022 schválený uznesením 76/2021

ZS a MS Lutila - rozpočet 2022.pdf Stiahnuté: 10x | 16.12.2021

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 schválený Uznesením č.67/2020

ZŠ s MŠ.pdf Stiahnuté: 75x | 21.12.2020

Rozpočtové opatrenie č. 1 ZŠ s MŠ

Rozpočtové opatrenie č.1 ZŠ s MŠ.pdf Stiahnuté: 22x | 24.06.2021

rozpočtové opatrenie č.2

ZŠ a MŠ - rozpočtové opatrenie č.2.pdf Stiahnuté: 6x | 16.12.2021

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2020 ZŠ s MŠ schválený uznesením č.85/2019 z 10.12.2019

rozpočet 2020,2021,2022 ZŠ s MŠ.pdf Stiahnuté: 112x | 12.12.2019

Rozpočtové opatrenie č.1

Rozpočtové opatrenie č.1

Rozp.opatr.č.1 ZŠ s MŠ f.pdf Stiahnuté: 84x | 22.04.2020

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019

schválený uznesením č.112/2018 z 11.12.2018

Rozpočet ZŠ s MŠ.pdf Stiahnuté: 145x | 27.12.2018

Rozpočtové opatrenie č.1

rozp.opatrenie č.1 ZŠ s MŠ.pdf Stiahnuté: 96x | 11.11.2019

Rozpočet na rok 2018

schválený uzn. č. 93/2017 z 7.12.2017

rozpocet_zssms_2018-2019-2020..pdf Stiahnuté: 223x | 15.12.2017

Rozpočet na rok 2017

V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet ZŠsMŠ na roky 2017-2019, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2016

rozpocet_2017-2018-2019-zssms.pdf Stiahnuté: 207x | 14.12.2016

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 - Základná škola s materskou školou

financny_rozpocet_2016-2017-2018_zssms_lutila.pdf Stiahnuté: 211x | 01.01.2016

Rozpočet na rok 2015

Rozpočtové opatrenie č. 2 - jún 2015 - Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ

navrh_na_upravu_rozpoctu_zs_s_ms.pdf Stiahnuté: 215x | 01.06.2015

Rozpočtové opatrenie č. 2 - jún 2015 - Zmeny v rozpočte ZŠ s MŠ Lutila

zmeny_v_rozpocte_zs_s_ms_lutila.pdf Stiahnuté: 227x | 01.06.2015

Rozpočet ZŠ s MŠ 2015,2016,2017

rozpocet_zs_s_ms_2015-2016-2017.xls Stiahnuté: 198x | 12.01.2016

Rozpočet ZŠ s MŠ 2015,2016,2017

rozpocet_zs_s_ms_2015-2016-2017..xls Stiahnuté: 222x | 20.01.2015

Rozpočet na rok 2014

schválený OZ 9.12.2013, uzn. č. 203/2013/B/2

rozpocet_zs_s_ms_2014-2015-2016.xls Stiahnuté: 222x | 22.11.2013

Rozpočet na rok 2013

Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 - Čerpanie rozpočtu - návrh rozpoč. opatrenia č. 2/2013 ZŠsMŠ

cerpanie_fin.rozpoctu_skola_2013_navrh_na_upravu.rtf Stiahnuté: 211x | 22.11.2013

Návrh rozpočtu ZŠ sMŠ 2013,2014,2015

navrh_rozpoctu_zs_sms_2013-2014-2015.pdf Stiahnuté: 219x | 04.12.2012

Návrh rozpočtu ZŠ sMŠ 2013,2014,2015

navrh_rozpoctu_zs_sms_2013-2014-2015.xls Stiahnuté: 217x | 04.12.2012

Rozpočet na rok 2012

Základná škola s materskou školou Lutila

cerpanie_rozpoctu_skola_2012.rtf Stiahnuté: 206x | 16.01.2013

Stránka