Obsah

Hospodárenie

Rozpočet ZŠ s MŠ

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 schválený Uznesením č.67/2020

ZŠ s MŠ.pdf Stiahnuté: 54x | 21.12.2020

Rozpočtové opatrenie č. 1 ZŠ s MŠ

Rozpočtové opatrenie č.1 ZŠ s MŠ.pdf Stiahnuté: 8x | 24.06.2021

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2020 ZŠ s MŠ schválený uznesením č.85/2019 z 10.12.2019

rozpočet 2020,2021,2022 ZŠ s MŠ.pdf Stiahnuté: 93x | 12.12.2019

Rozpočtové opatrenie č.1

Rozpočtové opatrenie č.1

Rozp.opatr.č.1 ZŠ s MŠ f.pdf Stiahnuté: 72x | 22.04.2020

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019

schválený uznesením č.112/2018 z 11.12.2018

Rozpočet ZŠ s MŠ.pdf Stiahnuté: 131x | 27.12.2018

Rozpočtové opatrenie č.1

rozp.opatrenie č.1 ZŠ s MŠ.pdf Stiahnuté: 84x | 11.11.2019

Rozpočet na rok 2018

schválený uzn. č. 93/2017 z 7.12.2017

rozpocet_zssms_2018-2019-2020..pdf Stiahnuté: 209x | 15.12.2017

Rozpočet na rok 2017

V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet ZŠsMŠ na roky 2017-2019, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2016

rozpocet_2017-2018-2019-zssms.pdf Stiahnuté: 194x | 14.12.2016

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 - Základná škola s materskou školou

financny_rozpocet_2016-2017-2018_zssms_lutila.pdf Stiahnuté: 195x | 01.01.2016

Rozpočet na rok 2015

Rozpočtové opatrenie č. 2 - jún 2015 - Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ

navrh_na_upravu_rozpoctu_zs_s_ms.pdf Stiahnuté: 203x | 01.06.2015

Rozpočtové opatrenie č. 2 - jún 2015 - Zmeny v rozpočte ZŠ s MŠ Lutila

zmeny_v_rozpocte_zs_s_ms_lutila.pdf Stiahnuté: 211x | 01.06.2015

Rozpočet ZŠ s MŠ 2015,2016,2017

rozpocet_zs_s_ms_2015-2016-2017.xls Stiahnuté: 182x | 12.01.2016

Rozpočet ZŠ s MŠ 2015,2016,2017

rozpocet_zs_s_ms_2015-2016-2017..xls Stiahnuté: 207x | 20.01.2015

Rozpočet na rok 2014

schválený OZ 9.12.2013, uzn. č. 203/2013/B/2

rozpocet_zs_s_ms_2014-2015-2016.xls Stiahnuté: 206x | 22.11.2013

Rozpočet na rok 2013

Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 - Čerpanie rozpočtu - návrh rozpoč. opatrenia č. 2/2013 ZŠsMŠ

cerpanie_fin.rozpoctu_skola_2013_navrh_na_upravu.rtf Stiahnuté: 198x | 22.11.2013

Návrh rozpočtu ZŠ sMŠ 2013,2014,2015

navrh_rozpoctu_zs_sms_2013-2014-2015.pdf Stiahnuté: 202x | 04.12.2012

Návrh rozpočtu ZŠ sMŠ 2013,2014,2015

navrh_rozpoctu_zs_sms_2013-2014-2015.xls Stiahnuté: 203x | 04.12.2012

Rozpočet na rok 2012

Základná škola s materskou školou Lutila

cerpanie_rozpoctu_skola_2012.rtf Stiahnuté: 192x | 16.01.2013

Finančný rozpočet na roky 2012,2013,2014 - ZŠsMŠ

financny_rozpocet_na_roky_2012-2013-2014_-_zssms.pdf Stiahnuté: 214x | 23.06.2018

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet škola 2011,2012,2013

rozpocet_skola_2011-2012-2013.pdf Stiahnuté: 193x | 23.06.2018

Stránka