Obsah

Územný plán obce Lutila


Schválilo Obecné zastupiteľstvo dňa 20.6.2016 uznesením č. 41/2016

VZN č. 9/2016, ktorým sa vyhlásila záväzná časť ÚPD bolo schválené uznesením OZ č. 28/2016 dňa 26.5.2016-

Registračný list ÚPD bol vyhotovený dňa 28.06.2016 a zaslaný na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Územný plán obce Lutila je uložený na:

Okresnom úrade Banská Bystrica odbor výstavby a bytovej politiky Banská Bystrica

Stavebnom úrade obce Lutila, Nám. MS č. 8 Žiar nad Hronom

Územný plán obce Lutila

2020
Zmeny a doplnky č.1

Návrh územnoplánovacej dokumentácie.zip Stiahnuté: 425x | 19.10.2020

2016
Územný plán obce Lutila

up_lutila.zip Stiahnuté: 719x | 10.11.2016

Grafika riešenia Územného plánu Lutila

2016
Grafika riešenia Územného plánu Lutila

up_lutila..zip Stiahnuté: 753x | 10.11.2016

Stránka

  • 1