Obsah

Správy

29.06.2020

Farské oznamy 29.6.-5.7.2020

Farské oznamy

Detail

12.06.2020

Oznámenie Úradu vlády SR

Úrad vlády Slovenskej republiky oznamuje skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať podľa uznesenia vlády SR č. 366 (príloha) zo dňa 10. júna 2020. Núdzový stav vyhlásený na území SR končí od dňa 14.06.2020, 00:00 hod.

Detail

05.06.2020

100 rokov

Naša storočná jubilantka

"Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva. Ten je schopný darovať seba samého." "(Ján Pavol II.) Krásneho životného jubilea, magických sto rokov, sa 30. mája dožila naša pani učiteľka Anna Osvaldová. K množstvu gratulantov sa pripojil aj starosta obce spolu s predsedníčkou Komisie školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí p. Evou Hromádkovou. Strieborný vlas, pár vrások na tvári, ale srdce plné lásky, bohaté životné skúsenosti a množstvo vedomostí- to je pestrá paleta ľudských znakov našej jubilantky. Do ďalších rokov jej prajeme najmä pevné zdravie, množstvo pokojných dní staroby, a veľa lásky od najbližších.

Detail

05.06.2020

Zber papiera

V utorok 09.06.2020 a  v stredu 10.06.2020 bude spoločnosť ESTY s.r.o. (biela dodávka) vykonávať mobilný výkup papiera, formou výmeny za hygienické potreby Harmasan s nasledovným harmonogramom:

Detail

25.05.2020

dan

Daň z nehnuteľnosti a daň za psa

Oznamujeme občanom, že od dnes 25.5.2020 je možné uhradiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa, počas úradných hodín na Obecnom úrade v Lutile. Daň je možné uhradiť aj platobnou kartou.

Detail

Kalendár akcií