Obsah

Správy

25.03.2020

post

Farské oznamy

Z dôvodu mimoriadnej situácie ohľadom šírenia ochorenia COVID -19 (koronavírusu) nebudú sv.omše slúžené až do odvolania. Situácia, v ktorej sa nachádza naša krajina neumožňuje uskutočniť spoločnú sv. spoveď. Sviatosť zmierenia si veriaci môžu vykonať keď pandémia pominie a v našej krajine sa spoločnosť vráti do štandardného režimu. Príkaz o vykonaní spovede a sv. prijímania aspoň raz do roka nie je viazaný na Veľkú noc. Tam, kde by sa jednotliví veriaci nachádzali v bolestnej nemožnosti prijať sviatostnú pomoc, nech sa pripomenie, že dokonalá ľútosť, vychádzajúca z lásky k Bohu, milovanému nadovšetko, vyjadrená v úprimnej prosbe o odpustenie (takej, akú je v danom okamihu penitent schopný vyjadriť) a ktorú doprevádza votum confessionis, teda dôrazné rozhodnutie pristúpiť k sviatostnej spovedi, keď to bude možné, dosahuje odpustenie hriechov, a to aj smrteľných (por. KKC, č. 1452). KBS naďalej odporúča sledovať sv.omše prostredníctvom katolíckych masmédií, predovšetkým prostredníctvom Rádia Lumen a Televízie LUX. Rozpis slúženia sv. omší v televízií LUX: Po – Piat: 07:00, 12:00 a 19:00 hod. Sobota: 07:00, 16:00 a 18:00 hod. Nedeľa: 10:00 a 18:00 hod. Pápež František oznámil, že v piatok 27. marca o 18:00 hod. udelí pred Bazilikou sv. Petra mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi – mestu Rím a celému svetu. Urobí tak na záver spoločnej modlitby rozjímania nad Božím slovom a poklonou pred Ježišom v Eucharistii. Svätý Otec pozval veriacich k duchovnej účasti prostredníctvom médií. Otcovia biskupi vyzývajú všetkých k intenzívnym modlitbám a dobrovoľnému pôstu, s úmyslom, aby Pán Boh požehnal úsilie ľudí odstrániť tento ťažký stav spoločnosti darom zdravia a Božieho požehnania. Požehnaný pôstny čas a pevné zdravie praje a vyprosuje Michal SLAŠŤAN, farár

Detail

24.03.2020

covid

Nové opatrenia vlády

Ústredný krízový štáb po včerajšom rokovaní, ktoré trvalo do neskorých nočných hodín, schválil dôležité opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Detail

24.03.2020

k-system

Vážení spoluobčania,

v týchto dňoch rozdáme vďaka spoločnosti K-systém,spol. s.r.o. bavlnené ochranné rúška občanom nad 70 rokov. Touto cestou im ďakujeme. Veríme, že týmto spôsobom pomôžeme najmä našim seniorom ľahšie zvládnuť toto náročné obdobie.

Detail

18.03.2020

pošta

Pozastavenie doručovania

Slovenská pošta oznamuje občanom, že od 18.3.2020 až do odvolania je pozastavené doručovanie doporučených zásielok, úradných zásielok a poistených listov. Uvedené zásielky sa budú adresátom len oznamovať. Výdaj uvedených druhov zásielok bude zabezpečený výdajom pri priehradke oznamovej pošty, pričom k všetkým oznámeným zásielkam bude automaticky predĺžená odberná lehota o ďalších 14 kalendárnych dní. Ďalej žiadame občanov, ktorí sú v karanténe, aby na svojej schránke alebo zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa.

Detail

18.03.2020

zavtorený zberný dvor

Zberný dvor - zatvorený

Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z., ktoré platí od 16.3.2020 od 6:00 hod. V súvislosti s týmto vyhlásením oznamujeme občanom, že ZBERNÝ DVOR v Lutile bude ZATVORENÝ až do odvolania. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

Kalendár akcií