Obsah

Poslanci OZ

Poslanci OZ

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
Čierny Eduard 1

Čierny Eduard

47 ročný, podnikateľ
nezávislý kandidát
Bydlisko: Lutila Štefánikova ul. č. 31
Poslancom 1. volebné obdobie
Člen komisie mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí

Hromádková Eva 1

Hromádková Eva

66 ročná, dôchodkyňa
nezávislá kandidátka
Bydlisko: Lutila Vajanského ul. č. 11
Poslankyňa 1. volebné obdobie
Predsedníčka komisie mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí

Imriš Slavomír

44 ročný, rádiologický technik
nezávislý kandidát
Bydlisko: Lutila Lesná ul. č. 19
Poslancom 1. volebné obdobie
Člen komisie výstavby a verejného poriadku

Peter Knopp 1

Knopp Peter

41 ročný, obchodný manažér
nezávislý kandidát
Bydlisko: Lutila Bottova ul. č. 4
Poslancom 3. volebné obdobie
Zástupca starostu
Predseda komisie výstavby a verejného poriadku

Ing. Ján Meliško 1

Meliško Ján, Ing.

49 ročný, manažér
Nezávislý kandidát
Bydlisko: Lutila Dobšinského 3
Poslanec 2. volebné obdobie
Člen komisie finančnej, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti

Ing. Jozef Murgaš 1

Murgaš Jozef, Ing.

34 ročný, živnostník
nezávislý kandidát
Bydlisko: Lutila Moyzesova 71A
Poslanec 2. volebné obdobie
Člen komisie finančnej, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti

Slavomír Pružina 1

Pružina Slavomír

46 ročný, živnostník
nezávislý poslanec
Bydlisko: Lutila Kuzmányho ul. č. 5
Poslancom je 5. volebné obdobie
Je členom komisie výstavby a verejného poriadku

Jaroslav Vittek 1

Vittek Jaroslav

41 ročný, živnostník
Nezávislý kandidát
Bydlisko: Lutila, Nová ul. č. 7
Poslanec 2. volebné obdobie
Člen komisie mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí

Žiaková Andrea, Ing. 1

Žiaková Andrea, Ing.

47 ročný, prednostka okresného úradu
Smer - sociálna demokracia
Bydlisko: Lutila Nová ul. č. 25
Poslankyňa 1. volebné obdobie
Predsedníčka komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov