Obsah

Poslanci OZ

Poslanci OZ

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
Helena Velká

Helena Velká

65 ročná, dôchodkyňa
Nezávislá kandidátka
Bydlisko: Lutila Kpt. Jaroša 14
Poslankyňa 1. volebné obdobie
Predsedníčka komisie finančnej, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti

Ing. Ján Meliško

Ing. Ján Meliško

45 ročný, technik
Nezávislý kandidát
Bydlisko: Lutila Dobšinského 3
Poslanec 1. volebné obdobie
Člen komisie finančnej, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti

Ing. Jozef Murgaš

30 ročný, elektrotechnik
SMER-SD, SNS
Bydlisko: Lutila Moyzesova 71A
Poslanec 1. volebné obdobie
Člen komisie finančnej, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti

Ing. Peter Imriš

35 ročný, elektrotechnik
SMER-SD, SNS
Bydlisko: Lutila Kamenná ul. č. 22
Poslancom je 1. volebné obdobie
člen komisie výstavby a verejného poriadku

Jaroslav Vittek

Jaroslav Vittek

37 ročný, technik, konštruktér
Nezávislý kandidát
Bydlisko: Lutila, Nová ul. č. 7
Poslanec 1. volebné obdobie
Člen komisie mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí

JUDr. Róbert Kováč

Nastúpil, za uvoľnený mandát, dňa 14.10.2015
59 ročný, právnik
SMER-SD, SNS
Bydlisko: Lutila Kpt. Jaroša 24
Poslanec 1. volebné obdobie
Predseda komisie mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí - od 24.11.2016 (uzn. OZ č. 74/2016)

Mgr. Rastislav Pittner

Mgr. Rastislav Pittner

39 ročný, pedagóg
nezávislý kandidát
Bydlisko: Lutila Moyzesova ul č. 13
Poslancom je 1. volebné obdobie
Člen komisie mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí

Peter Knopp

Peter Knopp

36 ročný, lesný technik
nezávislý kandidát
Bydlisko: Lutila Bottova ul. č. 4
Poslancom 2. volebné obdobie
Zástupca starostu
Predseda komisie výstavby a verejného poriadku

Slavomír Pružina

Slavomír Pružina

42 ročný, technik
nezávislý poslanec
Bydlisko: Lutila Kuzmányho ul. č. 5
Poslancom je 4. volebné obdobie
Je členom komisie výstavby a verejného poriadku