Obsah

Civilná ochrana obyvateľstva

Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach

Ako sa zachovať pri mimoriadnch udalostiach

ako_sa_zachovat_pri_mimoriadnch_udalostiach.rtf Stiahnuté: 195x | 24.06.2018

Čo znamená keď zaznie siréna

Varovné signály

projekt_co_c__2_varovne_signaly.rtf Stiahnuté: 216x | 11.04.2012

Čo robiť pri evakuácii

Projekt CO 3_čo robiť pri evakuácii

projekt_co_3_co_robit_pri_evakuacii.rtf Stiahnuté: 208x | 15.05.2012

Záchranné práce

Záchranné práce

projekt_co_c._5.pdf Stiahnuté: 192x | 31.07.2012

Jednotka civilnej ochrany

Jednotka civilnej ochrany

projekt_co_c._6.pdf Stiahnuté: 190x | 20.08.2012

Ste účastníkom dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky? Čo je potrebné okamžite vykonať

Projekt č. 7

projekt_co__c._7.pdf Stiahnuté: 191x | 15.01.2013

Projekt č. 7

projekt_co__c._7.rtf Stiahnuté: 201x | 15.01.2013

Čo robiť pri ohrození povodňami a záplavami ?

Projekt č. 8.

projekt_co_8.pdf Stiahnuté: 192x | 15.01.2013

Projekt č. 8.

projekt_co_8.rtf Stiahnuté: 206x | 15.01.2013

Čo robiť v prípade teroristického útoku

Projekt č. 9.

projekt_co-_c._9.pdf Stiahnuté: 185x | 15.01.2013

Projekt č. 9.

projekt_co-_c._9.rtf Stiahnuté: 196x | 15.01.2013

Činnosť obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalodsti

Projekt č. 10.

projekt_co_c._10.pdf Stiahnuté: 186x | 15.01.2013

projekt č. 10

projekt_co_c._10.rtf Stiahnuté: 198x | 15.01.2013

Spôsoby zabezpečenia individuálnej ochrany osôb

Projekt č. 11

projekt_co_c._11_pio_impro.pdf Stiahnuté: 200x | 15.01.2013

Projekt č. 11.

projekt_co_c._11_pio_impro.rtf Stiahnuté: 208x | 15.01.2013

Špeciálne prostriedky individuálnej ochrany

Projekt CO č. 12

projekt_co_c._12_pio_spec.pdf Stiahnuté: 195x | 19.04.2013

Hygienická očista osôb

Projekt CO č. 13 - Hygienická očista osôb

projekt_co_cast_c._13.pdf Stiahnuté: 185x | 19.04.2013

Projekt CO č. 13 - Hygienická očista osôb

projekt_co_cast_c._13.rtf Stiahnuté: 241x | 19.04.2013

Čo robiť pri zemetrasení_projekt CO č. 14

Čo robiť pri zemetrasení

projekt_co_c._14.pdf Stiahnuté: 187x | 19.04.2013

Čo robiť pri zemetrasení

projekt_co_c._14.zip Stiahnuté: 195x | 19.04.2013

Stránka

  • 1