Obsah

Životné jubileum 85 rokov vo fotografii

Prof. Michal Valent - životné jubileum