Obsah

Hospodárenie

Rozpočet obce

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet Obec Lutila na rok 2020 schválený uznesením č.84/2019 z 10.12.2019

rozpočet 2020,2021,2022 Obec Lutila.pdf Stiahnuté: 58x | 12.12.2019

Rozpočtové opatrenie č.1

Rozpočtové opatrenie č.1

Rozp.opatr.č.1 Obec Lutila f.pdf Stiahnuté: 30x | 22.04.2020

Rozpočtové opatrenie č.2

rozpočet po zmene.pdf Stiahnuté: 14x | 27.07.2020

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019

schválený uznesením č.111/2018 z 11.12.2018

Rozpočet obce na rok 2019.pdf Stiahnuté: 106x | 27.12.2018

Rozpočtové opatrenie č.1

upravený rozp.201901.pdf Stiahnuté: 78x | 02.07.2019

Rozpočtové opatrenie č.2

rozp. opatr. 2 Obec.pdf Stiahnuté: 44x | 11.11.2019

Rozpočet na rok 2018

schválený uznesením č. 92/2017 z 7.12.2017

rozpocet_obec_lutila_2018-2019-2020.pdf Stiahnuté: 220x | 15.12.2017

Rozpočet na rok 2017

V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce na roky 2017-2019, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2016

rozpocet_obec_lutila_na_rok_2017-2018-2019.pdf Stiahnuté: 164x | 14.12.2016

Rozpočtové opatrenie č. 1 - 07.06.2017

Schválené uzn. OZ č. 19/2017

rozpoctove_opatrenie_c.1.pdf Stiahnuté: 165x | 29.06.2017

Rozpočet na rok 2016

Finančný rozpočet 2016,2017,2018 Obec Lutila

financny_rozpocet_2016-2017-2018_obec_lutila.pdf Stiahnuté: 168x | 01.01.2016

Rozpočet na rok 2015

Rozpočtové opatrenie č. 1 - april 2015

upravu_rozpoctu_c._1.pdf Stiahnuté: 155x | 01.06.2015

Rozpočtové opatrenie č. 2 - jún 2015 - Návrh na úpravu rozpočtu Obec Lutila

navrh_na_upravu_rozpoctu_obec_lutila.pdf Stiahnuté: 162x | 01.06.2015

Rozpočtové opatrenie č. 2 - jún 2015 - Zmeny v rozpočte OcÚ Lutila

zmeny_v_rozpocte_ocu_lutila.pdf Stiahnuté: 174x | 01.06.2015

Rozpočtové opatrenie č. 3-september

Rozpočtové opatrenie č.3 - september.pdf Stiahnuté: 185x | 24.08.2015

Rozpočet OcÚ 2015,2016,2017

rozpocet_ocu_2015-2016-2017.xls Stiahnuté: 154x | 20.01.2015

Rozpočet na rok 2014

schválený OZ 9.12.2013, uzn. č. 203/2013/B/1

rozpocet_ocu_2014-2015-2016.xls Stiahnuté: 158x | 22.11.2013

Rozpočet na rok 2013

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2013

cerpanie_rozpoctu_k_30.09.2013_navrh_rozpoc.opatrenia.rtf Stiahnuté: 171x | 22.11.2013

Návrh rozpočtu OcÚ 2013,2014,2015

navrh_rozpoctu_ocu_2013-2014-2015.pdf Stiahnuté: 156x | 04.12.2012

Návrh rozpočtu OcÚ 2013,2014,2015

navrh_rozpoctu_ocu_2013-2014-2015.xls Stiahnuté: 145x | 04.12.2012

Rozpočet na rok 2012

Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 - schválené uzn. OZ č.138/2012

Obec Lutila

cerpanie_rozpoctu_2012.xls Stiahnuté: 161x | 16.01.2013

Stránka