Obsah

Hospodárenie

Rozpočet obce

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2022 schválený uznesením č.75/2021

Obec Lutila - rozpočet 2022.pdf Stiahnuté: 7x | 16.12.2021

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 schválený Uznesením č.66/2020

Obec.pdf Stiahnuté: 63x | 21.12.2020

Rozpočtové opatrenie č.1 Obec Lutila

rozp. opatr. č. 1 Obec.pdf Stiahnuté: 25x | 24.06.2021

rozpočtové opatrenie č.2

Obec Lutila - rozpočtové opatrenie č. 2.pdf Stiahnuté: 7x | 15.09.2021

rozpočtové opatrenie č.3

Obec Lutila - rozpočtové opatrenie č. 3.pdf Stiahnuté: 8x | 16.12.2021

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet Obec Lutila na rok 2020 schválený uznesením č.84/2019 z 10.12.2019

rozpočet 2020,2021,2022 Obec Lutila.pdf Stiahnuté: 133x | 12.12.2019

Rozpočtové opatrenie č.1

Rozpočtové opatrenie č.1

Rozp.opatr.č.1 Obec Lutila f.pdf Stiahnuté: 87x | 22.04.2020

Rozpočtové opatrenie č.2

rozpočet po zmene.pdf Stiahnuté: 75x | 27.07.2020

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019

schválený uznesením č.111/2018 z 11.12.2018

Rozpočet obce na rok 2019.pdf Stiahnuté: 168x | 27.12.2018

Rozpočtové opatrenie č.1

upravený rozp.201901.pdf Stiahnuté: 140x | 02.07.2019

Rozpočtové opatrenie č.2

rozp. opatr. 2 Obec.pdf Stiahnuté: 100x | 11.11.2019

Rozpočet na rok 2018

schválený uznesením č. 92/2017 z 7.12.2017

rozpocet_obec_lutila_2018-2019-2020.pdf Stiahnuté: 279x | 15.12.2017

Rozpočet na rok 2017

V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce na roky 2017-2019, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2016

rozpocet_obec_lutila_na_rok_2017-2018-2019.pdf Stiahnuté: 229x | 14.12.2016

Rozpočtové opatrenie č. 1 - 07.06.2017

Schválené uzn. OZ č. 19/2017

rozpoctove_opatrenie_c.1.pdf Stiahnuté: 225x | 29.06.2017

Rozpočet na rok 2016

Finančný rozpočet 2016,2017,2018 Obec Lutila

financny_rozpocet_2016-2017-2018_obec_lutila.pdf Stiahnuté: 233x | 01.01.2016

Rozpočet na rok 2015

Rozpočtové opatrenie č. 1 - april 2015

upravu_rozpoctu_c._1.pdf Stiahnuté: 216x | 01.06.2015

Rozpočtové opatrenie č. 2 - jún 2015 - Návrh na úpravu rozpočtu Obec Lutila

navrh_na_upravu_rozpoctu_obec_lutila.pdf Stiahnuté: 227x | 01.06.2015

Rozpočtové opatrenie č. 2 - jún 2015 - Zmeny v rozpočte OcÚ Lutila

zmeny_v_rozpocte_ocu_lutila.pdf Stiahnuté: 238x | 01.06.2015

Rozpočtové opatrenie č. 3-september

Rozpočtové opatrenie č.3 - september.pdf Stiahnuté: 252x | 24.08.2015

Rozpočet OcÚ 2015,2016,2017

rozpocet_ocu_2015-2016-2017.xls Stiahnuté: 212x | 20.01.2015

Stránka