Obsah

Demografia


Štatistický prehľad obyvateľov za rok 2016

Počet obyvateľov v obci k 31.12. 2016: 1312

z toho: mužov 629
             žien 683


Narodených: 11

z toho: chlapcov 5
             dievčat 6


Úmrtia: 8

z toho: mužov 1
             žien 7


Odhlásení z trvalého pobytu: 20

Prihlásení na trvalý pobyt: 41