Obsah

Demografia


Štatistický prehľad obyvateľov - rok 2019

Počet obyvateľov v obci k 31.03. 2019: 1357

z toho: mužov 654
             žien 703


Štatistický prehľad obyvateľov za rok 2018


Narodených: 20

z toho: chlapcov 8
             dievčat 12


Úmrtia: 11

z toho: mužov 7
             žien 4


Odhlásení z trvalého pobytu: 21

Prihlásení na trvalý pobyt: 36