Obsah

Demografia


Štatistický prehľad obyvateľov - rok 2019

Počet obyvateľov v obci k 31.12. 2019: 1408

z toho: mužov 688
             žien 720


Štatistický prehľad obyvateľov za rok 2019


Narodených: 12

z toho: chlapcov 10
             dievčat 2


Úmrtia: 16

z toho: mužov 8
             žien 8


Odhlásení z trvalého pobytu: 38

Prihlásení na trvalý pobyt: 55