Obsah

Demografia


Štatistický prehľad obyvateľov za rok 2018

Počet obyvateľov v obci k 31.12. 2018: 1347

z toho: mužov 646
             žien 701


Narodených: 20

z toho: chlapcov 8
             dievčat 12


Úmrtia: 11

z toho: mužov 7
             žien 4


Odhlásení z trvalého pobytu: 21

Prihlásení na trvalý pobyt: 36