Obsah

Správy

Punč

Starostovský punč

Starosta obce všetkých srdečne pozýva na Starostovský punč. Stretneme sa na Námestí sv. Ladislava v tretiu adventnú nedeľu - 16.12.2018 o 14.00 hod.
Vopred ďakujeme za Váš štedrý dobrovoľný príspevok za šálku punču, ktorý darujeme Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Zberný dvor

Zberný dvor

Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude otvorený v roku 2018 už len v sobotu 24. 11. 2018. celý text

ostatné | 15. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
Zmena otváracích hodín Pošta 1

Zmena otváracích hodín Pošta

Zmena otváracích hodín Pošta celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lutila

Vážení spoluobčania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 5.11.2018 bude prebiehať rekonštrukcia miestnych komunikácií na uliciach:

Boženy Nemcovej, Budovatľská, Na Rybníky, Cesta k CO krytu, Moyzesova, cesta k tenisovým kurtom, križovatka - Na Rybníky a Štefánikova.

V súvislosti s výkonom prác na týchto komunikáciách bude dochádzať k obmedzeniam dopravy, preto prosíme obyvateľov uvedených ulíc o trpezlivosť. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
inf.e-mailom

Informácie e-mailom

Vážení spoluobčania,
radi by sme Vás upozornili, že na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné znovu sa registrovať na zasielanie všetkých informácií o dianí v našej obci formou e-mailu. Opätovne sa môžete prihlásiť na našej webovej stránke, prostredníctvom ikonky INFORMÁCIE E-MAILOM.
Po zadaní Vašej e-mailovej adresy, a odpísaní overovacieho kódu, bude do Vašej e-mailovej schránky odoslaný e-mail. Po jeho potvrdení Vám budú zasielané informácie tak ako doteraz.
celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Kompostovanie

Podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) má obec povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Podrobnosti k tejto povinnosti sú ustanovené v § 14 ods. 14 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Využitie biologického odpadu na záhrade

Podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) má obec povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Podrobnosti k tejto povinnosti sú ustanovené v § 14 ods. 14 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

7 krokov na zníženie množstva odpadov z domácnosti

Podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) má obec povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Podrobnosti k tejto povinnosti sú ustanovené v § 14 ods. 14 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Komunitné kompostovanie

Podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) má obec povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Podrobnosti k tejto povinnosti sú ustanovené v § 14 ods. 14 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z.  celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

10 Typov ako neplytvať potravinami

Podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) má obec povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Podrobnosti k tejto povinnosti sú ustanovené v § 14 ods. 14 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Kaderníctvo otvorené

Oznamujeme občanov, že kaderníctvo v Lutile je otvorené. V prípade záujmu o služby je potrebné sa objednať u pani Eriky Slašťanovej na tel. čísle 0919 233 988. celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Zberný dvor OTVORENÝ

Oznamujeme občanom, že ZBERNÝ DVOR na Štefánikovej ulici pri COOP JEDNOTE je OTVORENÝ v párnych týždňoch každú druhú SOBOTU od 9,00 do 12,00 hod.
t.j. ( 08.09.2018, 22.09.2018, 06.10.2018, 20.10.2018, 03.11.2018, 17.11.2018, 01.12.2018, 15.12.2018, 29.12.2018)
celý text

ostatné | 23. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Suché jarné počasie a nebezpečenstvo vzniku požiarov

Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek a to najmä svojou činnosťou v záhradách, sadoch a na poliach. celý text

ostatné | 23. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Darovanie krvi - prosba

Darujte krv celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v ZH na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru v súlade so Zákonom o ochrane pred požiarmi VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica od 15.6.2018 od 7,00 hod do ODVOLANIA
celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správca Webu

Nový komunikačný kanál !!!

Vážení spoluobčania .... celý text

ostatné | 5. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Zber komunálneho odpadu

Od 1. februára 2018 nie je možné použiť na vývoz komunálneho odpadu zelené žetóny zakúpené v roku 2017.
V platnosti sú nové, oranžové žetóny, ktoré je potrebné si vyzdvihnúť na OcÚ.
celý text

ostatné | 29. 1. 2018 | Autor: Správca Webu

Kadernícky salón v Lutile

Kadernícky salón v Lutile je opäť otvorený.
Ponuka: dámske, pánske, detské strihanie
Objednať sa môže na tel. č.: 0919 233 988 - Slašťanová Erika
celý text

ostatné | 29. 9. 2017 | Autor: Správca Webu