Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

.

ZBERNÝ DVOR - otvorený

Oznamujeme občanom, že ZBERNÝ DVOR na Štefánikovej ulici pri COOP JEDNOTE je OTVORENÝ v párnych týždňoch každú druhú SOBOTU od 9,00 do 12,00 hod.
t.j. (8.8.2020, 22.8.2020, 5.9.2020, 3.10.2020, 17.10.2020) celý text

ostatné, náš tip | 22. 4. 2020 | Autor: Alžbeta Kollárová
Zápis MŠ

Zápis do materskej školy

V dňoch od 3.5.2021-7.5.2021 bude v MŠ v Lutile prebiehať zápis detí do materskej školy.
Prosíme rodičov, aby so sebou priniesli vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením od všeobecného lekára.
Bližšie info na plagátiku.
celý text

ostatné | 8. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
vitamínový balíček

Vitamínové balíčky pre seniorov a občanov so ZŤP

V týchto dňoch distribujeme vitamínové balíčky pre seniorov, ktoré pripravila obec Lutila spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva, a ktoré boli schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č.7/2021 zo dňa 15.3.2021.
celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
oznam

Odpis stavu elektromerov

V dňoch 9.4. a 10.4.2021 bude v obci prebiehať odpis elektromerov.
Občania z dôvodu pandémie môžu nechať stav elektromera na viditeľnom mieste, alebo nahlásiť p. Vrbovi na tel.č.: 0905962916. celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor: Správca Webu

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat v roku 2021

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2021 celý text

ostatné | 26. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
plagat

Vypaľovanie trávnatých porastov

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov, alebo zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu je ZAKÁZANÉ!
celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
kontajnery šatstvo

Kontajnery na šatstvo

Spoločnosť Ekocharita umiestnila v našej obci kontajnery na zber šatstva pred zberným dvorom. Kontajnery slúžia na zber použitých textílií, odevov a obuvi. Textil je potrebné vložiť do kontajnera v hrubších igelitových taškách alebo iných vhodných transportných obaloch. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
zápis

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Lutile sa uskutoční dňa 7.4.2021 (streda).
Miesto, čas a formu zápisu upresníme podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Elektronické sčítanie obyvateľov pokračuje a po treťom týždni je elektronicky sčítaných viac ako polovica obyvateľov.

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo takmer 60 % obyvateľov Slovenska. Rozdiel sčítaných v rámci krajov sa prehĺbil. Najlepšie je na tom Žilinský a najhoršie Košický kraj. celý text

ostatné | 9. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Prehľad o sčítaní obyvateľov obce Lutila k 8.3.2021

Štatistiky sčítania obyvateľov obce
Lutila
Stav sčítania obyvateľov (%)
k 08.03.2021

Sčítaní obyvatelia 61,51%
Nesčítaní obyvatelia 38,49%
celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
posta

Pošta v Lutile zatvorená

Slovenská pošta oznemuje občanom, že zajtra, t.j. 9.3.2021 (Utorok) bude pošta v Lutile ZATVORENÁ z prevádzkových príčin. celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
covid

Výsledky za všetky kolá testovania v obci Lutila

V poslednom kole testovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.3.2021 sa zúčastnilo testovania 457 osôb, z toho 0 bolo pozitívnych.
celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
soc.poist.

Oznam - sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vybavuje klientov
v tzv. červenom režime

Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti pandémii všetky pobočky Sociálnej poisťovne vybavujú klientov aj naďalej v tzv. červenom režime. Opatrenia sú platné od 04. januára 2021 do odvolania.
celý text

ostatné | 22. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

V kocke o zákaze vychádzania: Čo platí od pondelka 8.2.2021

Platí zákaz vychádzania, situácia sa riadi covidovým automatom. Čo môžete bez testu a čo len s ním?
• vláda predĺžila núdzový stav a zákaz vychádzania do 19. marca
• negatívne výsledky testov sa začnú kontrolovať v stredu 10. februára.
celý text

ostatné | 9. 2. 2021 | Autor: Správca Webu
sodb

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
skríning

Výsledky víkendového testovania v obci Lutila

Testovania sa počas víkendu 23. a 24. 1. 2021 zúčastnilo spolu 610 občanov, z toho 3 boli pozitívni.
celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
StVPS

Odpočty vodomerov od 12.1.2021

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :
oznamuje občanom obce Lutila , že od utorka 12.1.2021 budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty  vodomerov v našej obci. celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
odpad

Ročný poplatok za TKO

Oznamujeme občanom, že od 4.1.2021 je možné zaplatiť ročný poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Zároveň upozorňujeme že žetóny na komunálny odpad oranžovej farby je možné posledný krát použiť dňa 5.1.2021. celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Ľudové kroje pre spevákov DH Lutilka

Obec Lutila s Dychovou hudbou Lutilka touto cestou ďakuje Fondu na podporu umenia za finančné prostriedky vo výške 4500,00€, ktoré boli poskytnuté na základe Zmluvy č. 19-432-05319.
Za tieto finančné prostriedky boli obstarané kroje pre spevákov DH Lutilka, ktoré nám vyhotovila firma SLU Párta z Detvy. Za kvalitné vyhotovenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
Kalendar

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek 2021

Nový kalendár vývozu na rok 2021 celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
nudzový stav

Predĺženie núdzového stavu

V sobotu 14. novembra sa mal pôvodne skončiť núdzový stav.
Núdzový stav po novom platí od 1. októbra na 90 dní, pričom zákaz vychádzania by mal skončiť 14. novembra. Obmedzenie pohybu neplatí v čase od 1.00 – 5.00 hod. Zároveň sa nevzťahuje na osoby s negatívnym PCR alebo antigénovým testom na koronavírus zrealizovaným v rámci celoplošného testovania. celý text

ostatné | 12. 11. 2020 | Autor: Správca Webu
Valent

Zomrel čestný občan Lutily

„Som optimista, humor ma sprevádza po celý život.
Aj v najťažších chvíľach je odľahčením, ...“

24. októbra 2020 v tichosti opustil rady živých Prof. MUDr. Michal Valent DrSc.. V roku 2004 mu Obec Lutila udelila Čestné občianstvo za prezentáciu rodnej obce. Odvtedy sa stal čestným občanom Obce Lutila. I keď sa dožil krásneho veku 91 rokov, jeho odchod nás hlboko zasiahol. Už sa rodáci z Lutily s ním nestretnú na Lutilskom jarmoku, alebo iných príležitostiach, či prechádzkach po rodnej obci, keď navštívil svojich príbuzných.

Vždy si ho budeme pamätať ako dobromyseľného, veselého človeka, ktorý mal rád ľudí, rád sa s nimi rozprával, povzbudzoval ich.

Odišiel vzácny človek. Kto ste ho poznali venujte mu svoju tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!Hľadáme v čase to čo nás teší,

a plačeme, keď prestane plynúť pre tých,

ktorí tu boli s nami a už nie sú. celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Obec Lutila, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia §16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §30 aktualizuje Územný plán obce Lutila. Podľa §22 ods.1 citovaného zákona oznamuje prerokovávanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Lutila, Zmeny a doplnky č.1 (ďalej "Návrh").
Návrh je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Lutila po dobu od 20.10. 2020 do 20.11.2020.
Do návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.lutila.sk alebo www.erstar.sk
Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Obecný úrad Lutila, Štefánikova 48/84, 966 22 Lutila do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 20. novembra 2020. celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
optika

Telekom optika v Lutile

Vážení občania, oznamujeme Vám, že spoločnosť Slovak Telekom bude v našej obci bezplatne realizovať výstavbu optickej siete. Táto sieť nám poskytne pripojenie na vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu. V najbližších dňoch Vás bude osobne navštevovať pracovníčka, ktorá zaznačí, kam Vám bude umiestnená optická prípojka. Táto prípojka Vás nezaväzuje k odberu služieb, bude prichystaná do budúcna, keby ste sa niekedy rozhodli služby využívať.
Tí, ktorí nebudú zastihnutí, si nájdu v schránke tlačivo aj s telefónnym číslom pracovníčky, na ktorú sa môžu obrátiť. Vyplnené tlačivo je možné odovzdať aj na obecnom úrade.
celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie núdzového stavu

Núdzový stav zatiaľ trvá 45 dní
Núdzový stav bude podľa prijatého uznesenia platiť "dňom 1. októbra 2020 na postihnutom území Slovenskej republiky". Vláda ho vyhlasuje v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutný čas. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo, alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt. Najdlhšie môže v zmysle zákona trvať 90 dní. celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
rusko

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - rúška

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva týkajúce sa nosenia rúšok s platnosťou od 1.10.2020 celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie Úradu vlády SR

Úrad vlády Slovenskej republiky oznamuje skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať podľa uznesenia vlády SR č. 366 (príloha) zo dňa 10. júna 2020. Núdzový stav vyhlásený na území SR končí od dňa 14.06.2020, 00:00 hod. celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Alžbeta Kollárová
dan

Daň z nehnuteľnosti a daň za psa

Oznamujeme občanom, že od dnes 25.5.2020 je možné uhradiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa, počas úradných hodín na Obecnom úrade v Lutile. Daň je možné uhradiť aj platobnou kartou. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
hodiny

Zmena úradných hodín

Oznamujeme zmenu úradných hodín na Obecnom úrade v Lutile s platnosťou od 20.5.2020:

Pondelok 7:30-12:00 13:00-15:30
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30-12:00 13:00-16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30-12:00

Obedňajšia prestávka od 12:00 do 13:00

celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
knižnica

Otvorenie knižnice

Dnes, 13.05.2020, otvárame pre Vás vo zvyčajnom čase opäť naše "brány". Knižnica bude fungovať v obmedzenom režime (len výpožičky kníh domov; nie sú dovolené prezenčné výpožičky - čítanie kníh priamo v knižnici, hranie hier, posedenia s priateľmi...). Vrátené knihy prejdú povinnou karanténou. Prosíme všetkých o dodržiavanie a rešpektovanie stanovených pravidiel. V prípade akýchkoľvek otázok pokojne volajte alebo píšte. Tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná