Obsah

Správy

covid

Nové opatrenia vlády

Ústredný krízový štáb po včerajšom rokovaní, ktoré trvalo do neskorých nočných hodín, schválil dôležité opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.
celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
k-system

Vážení spoluobčania,

v týchto dňoch rozdáme vďaka spoločnosti K-systém,spol. s.r.o. bavlnené ochranné rúška občanom nad 70 rokov.
Touto cestou im ďakujeme. Veríme, že týmto spôsobom pomôžeme najmä našim seniorom ľahšie zvládnuť toto náročné obdobie. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
pošta

Pozastavenie doručovania

Slovenská pošta oznamuje občanom, že od 18.3.2020 až do odvolania je pozastavené doručovanie doporučených zásielok, úradných zásielok a poistených listov. Uvedené zásielky sa budú adresátom len oznamovať. Výdaj uvedených druhov zásielok bude zabezpečený výdajom pri priehradke oznamovej pošty, pričom k všetkým oznámeným zásielkam bude automaticky predĺžená odberná lehota o ďalších 14 kalendárnych dní.
Ďalej žiadame občanov, ktorí sú v karanténe, aby na svojej schránke alebo zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa.
celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
zavtorený zberný dvor

Zberný dvor - zatvorený

Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.,
ktoré platí od 16.3.2020 od 6:00 hod.
V súvislosti s týmto vyhlásením oznamujeme občanom,
že ZBERNÝ DVOR v Lutile bude ZATVORENÝ
až do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

UPS Lutila ruší zhromaždenie

Výbor UPS Lutila ruší zhromaždenie, ktoré sa malo
konať 28.3.2020 na neurčito.
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznam

Pohrebných obradov sa môžu zúčastniť
výlučne blízki príbuzní.
Obmedzenie platí od:
13. 03. 2020 do odvolania.
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Dôležité informácie!

V súvislosti so šíriacou sa nákazou coronavírusu oznamujeme niekoľko dôležitých informácií:

Žiadame občanov, aby v maximálnej možnej miere zvážili osobné návštevy všetkých verejných inštitúcií, obchodných prevádzok, verejných miest a podobne. Platí to i v prípade vybavovania úradných záležitostí na Obecnom úrade v Lutile.
Obmedzujeme úradné hodiny od 16.3.2020 nasledovne:
celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

ŠTÁT PRIJAL TVRDÉ OPATERNIA PROTI KORONAVÍRUSU.

PRÍMESTSKÉ LINKY V KRAJI BUDÚ PREMÁVAŤ V PRÁZDNINOVOM REŽIME ‼️

Čo čaká ľudí na celom Slovensku:


celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
corona

Zatvorená Základná škola s materskou školou

Oznamujeme občanom a najmä rodičom, ktorých detičky navštevujú Základnú školu s materskou školou v Lutile, že v súvislosti s Usmernením Ministerstva školstva bude Základná škola s materskou školou v Lutile zatvorená od pondelka 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

UPOZORNENIE

Obecný úrad v Lutile v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyzýva verejnosť k obmedzeniu osobného kontaktu s pracovníkmi úradov a uprednostneniu možnosti elektronického vybavovania, prípadne k využitiu telefonickej alebo písomnej komunikácie.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov, vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny. Upozorňujeme tých občanov, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky, aby do úradov nevstupovali.

Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!!!
celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Usmernenie hlavného hygienika SR

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je
povinná počas celej doby karantény (14 dní):
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov:
horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania
telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva (príloha č. 1) a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa
rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),
c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových
alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania
spoločenských aktivít v mieste izolácie),
d) zdržať sa cestovania,
e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo
prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby.
Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva
nariadi fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať,
v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného
zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur. Zároveň v kontexte uvedeného je
potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby.
Fyzická osoba je povinná podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. oznámiť
neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky
okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať
informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu
k vykonávanej práci. Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa
cestovateľskej anamnézy je dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto
informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku
verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1659 eur.
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Alžbeta Kollárová
plagát

Separácia

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.


Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných
látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Alžbeta Kollárová

Usmernenia ku koronavírusu

ČO ROBIŤ, AK CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY NOVÝM KORONAVÍRUSOM A OBJAVÍ SA U VÁS TEPLOTA, KAŠEĽ ALEBO DÝCHAVIČNOSŤ?
(Leták č.1)
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom? (Leták č.2)
Odporúčania pre ľudí
prichádzajúcich z oblastí
výskytu ochorenia COVID-19 (Leták č.3) celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor: Alžbeta Kollárová

Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky - Obec Lutila

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1108
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 871
Percentuálna účasť: 79%

Počet platných odovzdaných hlasov:
1. OĽANO - 177
2. SMER - 166
3. SME RODINA - 118
4. Sloboda a s Solidarita - 86
5. Kotlebovci - ĽSNS - 73
6. Koalícia PS a Spolu - 65
7. ZA ĽUDÍ - 59
8. SNS - 26
9. DOBRÁ VOĽBA - 22
10. KDH - 20
11. VLASŤ - 17
12. Socialisti.sk - 7
13. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku - 3
14. MÁME TOHO DOSŤ - 3
15. MOST-HÍD - 2
16. Slovenské Hnutie Obrody - 1
17. Demokratická strana - 1
18. SOLIDARITA - 1
19. Maďarská komunitná spolupatričnosť - 1

celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor: Alžbeta Kollárová
100 rokov

Naša 100 ročná jubilantka

V živote sú chvíle, ktoré sú výnimočné. Takouto udalosťou je bezpochyby aj oslava 100 -ročného jubilea. Toto veľmi vzácne životné jubileum oslavuje práve dnes, 29. januára 2020 naša obyvateľka, pani Rozália Brezianska. celý text

ostatné | 29. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
Ročný poplatok za TKO 1

Ročný poplatok za TKO

Oznamujeme občanom, že od 2.1.2020 je možné zaplatiť ročný poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Zároveň upozorňujeme že žetóny na komunálny odpad zelenej farby je možné posledný krát použiť dňa 7.1.2020. celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor: Alžbeta Kollárová

POĎAKOVANIE

Všetkým srdečne Ďakujeme za Vaše dobrovoľné príspevky zo 6. ročníka Starostovského punču. Spolu sme vyzbierali krásnu sumu 805,80€ a 2 kč, ktoré poputujú detičkám do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.  celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Alžbeta Kollárová

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek na rok 2020

Harmonogram vývozu odpadov. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Poskytnutie grantu na športovú výbavu od ČSOB nadácia

ČSOB nadácia poskytla obci Lutila finančné prostriedky vo výške 3 000,00€ v rámci projektu "Futbal pre všetky deti." celý text

ostatné | 29. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
Daň z nehnuteľností a za psa 1

Daň z nehnuteľností a za psa

Oznamujeme občanom, že Daň z nehnuteľností a Daň za psa sa začne vyberať 3.júna.2019 (Pondelok) v prvej kancelárii OcÚ.
Ďalej oznamujeme občanom, že je možné platiť aj platobnými kartami pomocou terminálu. celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: Alžbeta Kollárová
#

50 ROKOV Slovenského klubu chovateľov nemeckých jagdteriérov

Pri príležitosti 50 výročia založenia Slovenského klubu chovateľov Nemeckých Jagdteriérov p. Zdeno Čierny vydal knihu o osobnostiach tohto klubu, o ich činnosti a predovšetkým o vývoji samotného nemeckého jagteriéra na Slovensku.
Jeden výtlačok tejto krásnej knihy p. Čierny daroval aj Obecnému úradu. Sme radi, že naši občania sa zapájajú aj do takýchto aktivít. V mene celého obecného úradu mu chceme poďakovať a popriať ešte veľa úspechov. celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor: Alžbeta Kollárová

Slovenský červený kríž

Slovenský červený kríž v Žiari nad Hronom oznamuje, že zabezpečuje odvoz imobilných občanov v rámci Slovenska na špeciálnom vozidle s výsuvnou plošinou vhodnou aj pre invalidný vozík. Cena prepravy je 0,30€ na kilometer. Stojné sa neúčtuje. Kontakt: p. Hefková - 0903 558 929. celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
inf.e-mailom

Informácie e-mailom

Vážení spoluobčania,
radi by sme Vás upozornili, že na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné znovu sa registrovať na zasielanie všetkých informácií o dianí v našej obci formou e-mailu. Opätovne sa môžete prihlásiť na našej webovej stránke, prostredníctvom ikonky INFORMÁCIE E-MAILOM.
Po zadaní Vašej e-mailovej adresy, a odpísaní overovacieho kódu, bude do Vašej e-mailovej schránky odoslaný e-mail. Po jeho potvrdení Vám budú zasielané informácie tak ako doteraz.
celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Kaderníctvo otvorené

Oznamujeme občanov, že kaderníctvo v Lutile je otvorené. V prípade záujmu o služby je potrebné sa objednať u pani Eriky Slašťanovej na tel. čísle 0919 233 988. celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor: Správca Webu