Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.10.2019

Zmluva o dielo

304/2019

25 043,42 EUR

HIPS, s.r.o.

Obec Lutila

16.10.2019

Municipálny úver - Univerzál

55/009/19

50 000,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Lutila

27.09.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-05319

281/2019

4 500,00 EUR

Obec Lutila

Fond na podporu umenia

25.09.2019

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

279/2018

265,00 EUR

Miroslav Šebesta, JUDr. Adrána Šebestová

Obec Lutila

07.08.2019

Kúpna zmluva

252/2019

1,00 EUR

Obec Lutila

Ing.Július Malý a manž. Mgr.Janka Malá, Terézia Pišťánek, Ján Láska a manž.Eva Lásková

30.07.2019

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

233/2019

435,00 EUR

Emília Kesanová

Obec Lutila

30.07.2019

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

232/2019

70,00 EUR

Silvester Daniš, Anna Danišová rod. Kosegiová

Obec Lutila

18.07.2019

Dodatok č.2

2

Neuvedené

Obec Lutila

Mgr. Agáta Bajtošová

15.07.2019

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

201/2019

200,00 EUR

Obec Lutila

Peter Barančok, Ing.,nar.11.6.1960; Katarína Barančoková rod. Hargašová, nar. 19.7.1961

11.06.2019

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

174/2019

78 462,00 EUR

Obec Lutila

AGROSERVIS spol. s r.o.

06.06.2019

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

166/2019

495,00 EUR

Mgr. Agáta Bajtošová

Obec Lutila

24.05.2019

Zmluva o poskytovaní poradenstva

011819

100,00 EUR

MO&AD, s.r.o.,

Obec Lutila

12.04.2019

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

122/2019

Neuvedené

Obec Lutila

Mgr. Ľubica Marčeková, audítorka

11.04.2019

AZ-realizačný projekt výsadby

120/2019

1 000,00 EUR

RNDr. Peter Koleda, PhD.

Obec Lutila

04.03.2019

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

1M/2019

1 357,15 EUR

Igor Búgel, rod.Búgel

Obec Lutila

26.02.2019

Zmluva o dielo

04.21/2019

4 800,00 EUR

eR star, s.r.o.

Obec Lutila

20.02.2019

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí právnej služby

57/2019

Neuvedené

Wolf & Linden s. r. o., Medená, 81102 Bratislava - mestská časť Star

Obec Lutila

19.02.2019

Mandátna zmluva

03.31/2019

1 530,00 EUR

eR star, s.r.o.

Obec Lutila

05.02.2019

Zmluva o prenájme detských atrakcií

40/2018

99,00 EUR

Obec Lutila

BB Portal

01.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb podľa §269 ods. 2 a nasl.zák. č. 513/1991 Zb.

42/2019

25,00 EUR mesačne

Top privacy services s.r.o.

Obec Lutila

11.01.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

22/2019/D

Neuvedené

Obec Lutila

Všeobecná úverová banka, a.s.

11.01.2019

Zmluva o termínovanom úvere

12/2019/UZ

90 000,00 EUR

Obec Lutila

Všeobecná úverová banka, a.s.

09.01.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

VS201810

1 875,00 EUR

Obec Lutila

Mgr. Ľubica Marčeková, audítorka

20.12.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

472/2018

Neuvedené

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Lutila

19.12.2018

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

466/2018

Neuvedené

Spoločný obecný úrad Žiar nad Hronom

Obec Lutila

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: