Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.05.2019

Zmluva o poskytovaní poradenstva

011819

100,00 EUR

MO&AD, s.r.o.,

Obec Lutila

12.04.2019

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

122/2019

Neuvedené

Obec Lutila

Mgr. Ľubica Marčeková, audítorka

11.04.2019

AZ-realizačný projekt výsadby

120/2019

1 000,00 EUR

RNDr. Peter Koleda, PhD.

Obec Lutila

04.03.2019

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

1M/2019

1 357,15 EUR

Igor Búgel, rod.Búgel

Obec Lutila

26.02.2019

Zmluva o dielo

04.21/2019

4 800,00 EUR

eR star, s.r.o.

Obec Lutila

20.02.2019

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí právnej služby

57/2019

Neuvedené

Wolf & Linden s. r. o., Medená, 81102 Bratislava - mestská časť Star

Obec Lutila

19.02.2019

Mandátna zmluva

03.31/2019

1 530,00 EUR

eR star, s.r.o.

Obec Lutila

05.02.2019

Zmluva o prenájme detských atrakcií

40/2018

99,00 EUR

Obec Lutila

BB Portal

01.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb podľa §269 ods. 2 a nasl.zák. č. 513/1991 Zb.

42/2019

25,00 EUR mesačne

Top privacy services s.r.o.

Obec Lutila

11.01.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

22/2019/D

Neuvedené

Obec Lutila

Všeobecná úverová banka, a.s.

11.01.2019

Zmluva o termínovanom úvere

12/2019/UZ

90 000,00 EUR

Obec Lutila

Všeobecná úverová banka, a.s.

09.01.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

VS201810

1 875,00 EUR

Obec Lutila

Mgr. Ľubica Marčeková, audítorka

20.12.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

472/2018

Neuvedené

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Lutila

19.12.2018

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

466/2018

Neuvedené

Spoločný obecný úrad Žiar nad Hronom

Obec Lutila

17.12.2018

Zmluva o poskytnutí grantu

458/2018

3 000,00 EUR

Obec Lutila

ČSOB nadácia

14.12.2018

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

467/2018

319,35 EUR

Obec Lutila

Ľudmila Kolláriková, rod. Kaninová

04.12.2018

Zmluva o balíčku GDPR

448/2018

135,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda, 92506 Čierna Voda

Obec Lutila

26.11.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

23112018

Neuvedené

TOPICO s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05 Banská Bystrica

Obec Lutila

20.11.2018

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

ZZ-410006223149

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Lutila

16.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

CEZÚVSR 519/2018

2 500,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Lutila

13.11.2018

Dodatok

2/434/2015

3 000,00 EUR

NICO SERVICES, s.r.o.

Obec Lutila

12.11.2018

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

419/2018

1 150,00 EUR

Ivana Koklesová, Mgr., rod.Koklesová, narod.24.2.1986, trvale bytom Jiráskova 423/6, 96501 Žiar nad Hronom; Emil Kokles, rod. Kokles, narod. 31.10.1960, trv.bytom J.Petrikovicha 4405/2, 036 01 Martin

Obec Lutila

06.11.2018

Zmluva o prenájme

411/2018

150,00 EUR mesačne

NICO SERVICES, s.r.o.

Obec Lutila

22.10.2018

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností

Neuvedené

Obec Lutila

Ekoplán, s.r.o.

22.10.2018

Dodatok

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o dielo č.ZL-01/2017

Neuvedené

Ekoplán, s.r.o.

Obec Lutila

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: