Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka

30/2021

990,00 EUR

PROGRANT, s.r.o.

Obec Lutila

10.02.2021

Kúpna zmluva uzavretá podľa §588

26/2021

150,00 EUR

Peter Černák, 08.06.1965

Obec Lutila

04.02.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

31/2021

90,00 EUR

Ján Imriš

Obec Lutila

14.01.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071AJN2

14 250,00 EUR

Obec Lutila

Ministerstvo investícií , regionálneho rozvoja a informatizácie SR

21.12.2020

Dohoda uzatvorená podľa §10ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

20/27/010/68

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Lutila

17.12.2020

ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

301/2020

Neuvedené

Obec Hliník nad Hronom

Obec Lutila

03.12.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2021

2 200,00 EUR

Mgr. Ľubica Marčeková, audítorka

Obec Lutila

10.11.2020

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

102/2020

3 430,00 EUR

Michaela Lásková

Obec Lutila

04.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/1789

23 074,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Lutila

25.08.2020

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

211/2020

315,00 EUR tristopäťnásťeur

Ján Svetlík, Alena Svetlíková

Obec Lutila

24.08.2020

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

205/2020

50,00 EUR

Jaroslav Štefanča a manželka Jana Štefančová, rod. Beňová

Obec Lutila

02.07.2020

Zmluva o dielo

142/2020

13 126,80 EUR

ZAVLAHY, s.r.o.

Obec Lutila

10.06.2020

Municipálny úver

55/004/20

120 000,00 EUR Jednostodvadsaťtisíceur

Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Lutila

09.06.2020

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

156/2020

1 140,00 EUR

Anton Patsch

Obec Lutila

01.06.2020

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

157/2020

120,00 EUR

Tomáš Mutkovič

Obec Lutila

06.03.2020

Licenčná zmluva

73/2020

250,00 EUR

Obec Lutila

TENDERnet s.r.o.

04.03.2020

Zmluva o dielo

69/2020

750,00 EUR

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Lutila

28.02.2020

Dohoda o spolupráci

71/2020

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Lutila

28.02.2020

Zmluva o výpožičke podperných bodov

70/2020

v texte

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Lutila

31.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

50/2020

400,00 EUR

LUTILIENKA OZ

Obec Lutila

31.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

51/2020

5 000,00 EUR

Obecný športový klub , OZ

Obec Lutila

31.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

52/2020

1 000,00 EUR

Senior klub Zamatka, OZ

Obec Lutila

31.01.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

25/2020

200,00 EUR

Advokátska kancelária Legal s.r.o.

Obec Lutila

29.01.2020

Nájomná zmluva

22/2020

191,73 EUR

ONEXO spol. s r.o.

Obec Lutila

23.01.2020

Dodatok č.2

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č.198/2015

1 938,03 EUR

Poľnohospodárska spoločnosť, a.s.

Obec Lutila

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: