Obsah

Poloha obce


Obec Lutila

K 31.12.2008 eviduje  1311 obyvateľov,
rozloha katastra je 2600 ha
Leží na strednom Pohroní, v Žiarskej kotline, 3 km severne od okresného mesta Žiar nad Hronom. Obec obklopuje pohorie Kremnické vrchy. Cez obec pretekajú 3 potoky – Slaský, Lutilský a Kopernický. Od okresného mesta Žiar nad Hronom je vzdialená 4 km.


Nadmorská výška

Kostol hrča 293,86 m nad morom – zákon č. 623/2007
Najnovší zákon na prepočítavanie spotreby plynu (60/2008) – n.m.293 (Vyhl. 559/2007 – o prepočtoch)

vojaci uvádzajú 310 m nad morom

ul. Podhorská 345 m nad morom (najvyššie položená ulica v obci)