Menu
Obec Lutila
ObecLutila

Komisie OZ

Komisia výstavby a verejného poriadku

Komisia bola zriadená na ustanovujúcom OZ uznesením č.59/2022 z 25.11.2022

a doplnená uznesením č. 18/2023 a uznesením č. 19/2023 na zasadnutí OZ dňa 23.02.2023

Zloženie

 • Ing. Michal Michalík, poslanec - predseda 
 • Ing. Jozef Jurkemík, poslanec 
 • Slavomír Pružina, poslanec
 • Jozef Kromka
 • Ing. Milan Marcibál
 • Ing. Boris Beniak

Komisia finančná, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti

Komisia bola zriadená na ustanovujúcom OZ  uznesením č.59/2022 z 25.11.2022

Zloženie

 • Mgr. Eva Lásková - poslakyňa - predseda
 • Ing. Andrea Žiaková, poslankyňa
 • Ing. Ján Meliško, poslanec

Komisia školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí

Komisia zriadená na ustanovujúcom OZ uznesením č.59/2022 z 25.11.2022

Zloženie

 • Bc. Roman Spodniak, poslanec - predseda
 • Eduard Čierny, poslanec 
 • Ing. Jozef Murgaš, poslanec

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia zriadená na ustanovujúcom OZ uznesením č.59/2022 z 25.11.2022

Zloženie

 • Ing. Andrea Žiaková, poslankyňa - predsedníčka 
 • Ing. Ján Meliško, poslanec 
 • Bc. Roman Spodniak, poslanec

Náplň práce komisií OZ zriadených na ustanovujúcom OZ 25.11.2022

Predseda komisie:

 • riadi a organizuje prácu komisie v oblasti svojej pôsobnosti, zvoláva schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze,
 • zostavuje plán činnosti,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 • zastupuje komisiu navonok

Zapisovateľ komisie:

 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
 • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
 • vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
 • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
 1. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä:
 2. vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým  - pre obec – investičným zámerom,
 3. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
 4. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
 1. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.


Zásady rokovania a uznášania sa komisia si stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Lutile, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(3) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Aktuálna teplota

29.5.2024 06:05

Aktuálna teplota:

16.7 °C

Vlhkosť:

75.0 %

Rosný bod:

12.3 °C

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
slabý dážď 24 °C 11 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 23/11 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 21/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 19/11 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Žitavany - ZBOR JÁNA PAVLA I. vznikol v roku 1978,

Obec je monitorovaná kamerovým systémom

Obec je monitorovaná kamerovým systémom