Obsah

Zloženie výboru a kontakt


Obecný športový klub bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR v roku 1991 pod názvom Telovýchovná jednota TS-Družstevník Lutila

Dodatkom č. 1 k stanovám združenia o zmene názvu bol vzatý Ministerstvom vnútra SR dňa 7. 2. 2005 pod číslom VVS/1-900/90-2761 na vedomie:

Nový názov: Obecný športový klub Lutila – OŠK

OŠK  Lutila je zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie.

 


Po vzdaní sa funkcie prezidenta a odchodu z výboru Patrika Majera sa výbor OŠK menil na výborovej schôdzi dňa 22.7.2009 a bol zvolený v tomto zložení:

  • Jaroslav Vittek- prezident  
  • Eva Hromádková - ISSF manažér
  • Pavol Hromádka- člen
  • Patrik Kanina - člen
  • Martin Hromádka - člen
  • Ján Búgel - člen

 

Zmeny v roku 2012
 

Tréner: dospelých - Dušan Karásek 

Vedúci mužstva: - Jozef Hric - tel. č. 0907 804 740
 

Od 24.8.2012 zmena prezidenta  - Jaroslav Vittek - tel.č. 0908 274 027
 

Eva Hromádková od 21.01.2013 - klubový manažer ISSF

Tréner mládežníckeho družstva U15 - žiaci - Roman Majer a Marek Šuster