Obsah

Kultúra

Dychová hudba Lutilka


Dychová hudba LUTILKA bola založená v roku 1928. Kapelníkom dychovej hudby bol v rokoch 60 – 70 Jozef Čierny. Repertoár dychovky bol rôznorodý – koncertné, cirkevné, tanečné skladby, ktoré sa hrávali pri rôznych príležitostiach.

V roku 1978 sa dychová hudba rozpadla. Svoje účinkovanie obnovila pod vedením Jozefa Čierneho v roku 1990 pri oslavách okrúhleho výročia obce Lutila. Po oslavách taktovku prevzal Peter Páleník zo Slaskej, ktorý je kapelníkom až dodnes. Od roku 2002 sa dychovka omladzuje, otcovia pritiahli svojich synov a synovia svojich kamarátov.
Zloženie dychovky
Kapelník: Peter Páleník hrá na trubke
Do roku 2000 hrali a spievali v dychovke bratia Loučičanovci – Vlado, Palo, Jaro
Mikuš Márius - 1 B klarinet
Mikuš Martin - es klarinet
Kapusta Ján - krídlovka 1.B
Kapusta Michal - krídlovka 2.B
Imriš Jozef - tuba
Imriš Damián - III trubka
Paál Michal st. - barytón
Paál Michal ml. - tenor
Šály Július - bubny
Graus Štefan - 2.B klarinet
Mojžiš Martin - pozoun, trombón
Schmidt Tomáš - pozoun
Multán Michal
Čierny Eduard
Čierna Zlatica - klarinet

Žiadna slávnosť či už detská, obecná alebo cirkevná sa nezaobíde bez dychovky. Hrávajú melódie tanečné, na počúvanie a tiež skladby cirkevné. Zúčastňujú sa festivalov dychových hudieb poriadaných v okrese.

V tomto roku sa 26. júna zúčastnili VII. ročníka festivalu dychových hudieb v Revištskom Podzámčí, ktorý zorganizovalo Mesto Žarnovica. Festivalu sa zúčastnili dychová hudba Žiaranka zo Žiaru nad Hronom, Minciar z Kremnica, Hodrušanka zo Žarnovice, hostia festivalu boli z Veľkých Uheriec dychová hudba Uherčanka, Hrnčiaranka z Hrnčiaroviec, Oravanka z Trstenej.
Pre mladých hráčov to bolo prvé festivalové vystúpenie, kde získali nové skúsenosti a veľa príjemných zážitkov.