Menu
Obec Lutila
ObecLutila

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva


Dňa 3. novembra 2005
sa zúčastnili spoločného zasadania obecných a mestských zastupiteľstiev okresov Žiar nad Hronom, Banskej Štiavnice a Žarnovice v MsKC Žiar nad Hronom, na ktorom prijali uznesenie, ktorým žiadajú ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR o urýchlenú realizáciu, dobudovanie a uvedenie do prevádzky rýchlostnej komunikácie R1 Žarnovica – Šašovské Podhradie.

Dňa 14. októbra 2005
Na 5 riadnom zasadaní prijali

Uznesenie číslo 50/2005
Ktorým schválili
zmenu súpisného čísla:
a/ na Slobodné ul. (bytovka), na parcele C-KN č. 951/26 súpisné č. 328 a bytovke na parc. C-KN č. 951/27 súpisné č. 329
b/ na Bottovej ul. dvojbytovka orientačné číslo 20 a 18 vlastníci Július a Ľudovít Pukač zmenu súpisného čísla resp. jednému bytu určenie nového súpisného čísla.

uložili
Obecnému úradu v Lutile
Vykonať zmeny súpisných čísiel na bytovke Slobodné ul. a na dvojdome Bottova ul.
Zmeny dať zapísať do katastra nehnuteľností na Správe katastra Žiar nad Hronom
Zmeny súpisných čísiel oznámiť vlastníkom stavieb.
Termín: do 10. 11. 2005 Zodpovedná: Eva Hromádková
pracovníčka OcÚ

Uznesenie číslo 51/2005
Ktorým schválili
PD Žiar nad Hronom splátky na splatenie dane z nehnuteľnosti za rok 2005:
½ dane z nehnuteľnosti do 31.12.2005
½ dane z nehnuteľnosti do 31.3.2006

Uznesenie číslo 52/2005
Ktorým zobrali na vedomie
žiadosť SPF Slovenský pozemkový fond Bratislava o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľnosti s tým, že so žiadosťou sa bude zaoberať pri schvaľovaní VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2006.

Uznesenie číslo 53/2005
Ktorým schválili
Bc. Marošovi Frindtovi a manželke predaj obecného pozemku parcela KN-C č. 944/351, zast. pl., o výmere 109 m2, v celkovej cene 7 521,– Sk (69,– Sk/m2).

Uznesenie číslo 54/2005
Ktorým schválili
dotáciu pre OŠK Lutila vo výške 20 000,– Sk z rezervy rozpočtu obce.

Uznesenie číslo 55/2005
Ktorým schválili
starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za III. štvrťrok 2005 v plnej výške.

Dňa 15. decembra 2005 na
6. riadnom zasadaní prijali

Uznesenie číslo 56/2005
Ktorým zobrali na vedomie
informáciu o nákladoch na kosenie a zimnú údržbu

Uznesenie číslo 57/2005
Ktorým schválili
kúpu viac funkčného stroja na kosenie a zimnú údržbu v tomto roku z položky 014.1.1.6 714004 45

Uznesenie číslo 58/2005
Ktorým schválili
úpravu rozpočtu tak ako bola predložená (viď prílohu zápisu)

Uznesenie číslo 59/2005
Ktorým požiadali
starostu obce
aktualizovať vypracovaný rozpočet na rekonštrukciu domu smútku a tento predložiť na zasadanie OZ pri prejednávaní záverečného účtu.
Termín: do najbližšieho zasadania OZ

Uznesenie číslo 60/2005
Ktorým schválili
rozpočet na rok 2006 tak ako bol predložený.

Uznesenie číslo 61/2005
Ktorým schválili
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2006

Uznesenie číslo 62/2005
schválili
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie číslo 63/2005
Ktorým schválili
Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia


Uznesenie číslo 64/2005
Ktorým zobrali na vedomie
Žiadosť firmy Rowex ceny a stavby, s.r.o. Žiar nad Hronom, Aluplast-ZH s.r.o. Žiar nad Hronom, Juraj Polóň – Remeslo Lutila, p. Štefana Macejáka a p. Ing. Ján Hermana, na kúpu nehnuteľnosti bývalej ZŠ na Školskej ul.

Uznesenie číslo 65/2005
Ktorým odstúpili
Žiadosť Ing. Miloša Tesáka a manželky o kúpu obecného pozemku parc. C-KN č. 944/321, o výmere 526 m2
na komisiu výstavby a verejného poriadku za účelom vykonania tvaromiestnej obhliadky pozemku.

Uznesenie číslo 66/2005
Ktorým schválili
predaj časti pozemku parciel 944/86 a 944/249 o rozlohe cca 200 m2 Milošovi Veberovi a manželke

Uznesenie číslo 67/2005
Ktorým zamietlo
žiadosť Ing. Ľuboša Holičku a manželky o odkúpenie časti obecného pozemku parc. Č. 944/153 a 945/6.

Uznesenie číslo 68/2005
Ktorým schválili
predaj obecného pozemku parc.C-KN č. 585/2, záhrada, o výmere 84 m2 pani Anne Búgelovej bytom Lutila Kollárova ul. č. 12 v cene 5 124,– Sk, podľa schváleného cenníka.

Uznesenie číslo 69/2005
Ktorým schválili
predaj obecného pozemku parc. C-KN č. 586/7, zast. pl., o výmere 55 m2 pani Marte Uhreckej bytom Banská Bystrica v cene 2 915,– Sk, podľa schváleného cenníka.

Uznesenie číslo 70/2005
Ktorým schválili
Predaj pozemkov príslušných k bytovke č. 11 na Bottovej ul. špecifikovaných podľa GP

Uznesenie číslo 71/2005
Ktorým schválil
za prísediacu na Okresnom súde v Žiari nad Hronom p. Štefániu Libjakovú.

Aktuálna teplota

17.4.2024 18:04

Aktuálna teplota:

10.3 °C

Vlhkosť:

55.1 %

Rosný bod:

1.7 °C

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 4. 2024
slabý dážď 11 °C 3 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 12/1 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 11/0 °C
sobota 20. 4. dážď so snehom 7/2 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pri vchode do priestorov zjazdu duchov a strašidiel bola aj prezenčná listina, kde sa museli všetky strašidielka podpísať.

Obec je monitorovaná kamerovým systémom

Obec je monitorovaná kamerovým systémom