Obsah

Noviny

Pýtame sa:


konateľa s.r.o. Lita pána Stanislava Gontku
Ako sa vám darí plniť podnikateľské zámery s.r.o. Lita v Závode SNP?
starostu pána Jána Pružinu
- V strede obce, oproti Borinke, je schátralá a škaredá budova so strechou na spadnutie. Nedalo by sa s majiteľom dohodnúť na oprave, alebo na odstránení toho objektu?
- Kedy bude v Lutile penzión pre starších a postihnutých?
- Aká je v obci kriminalita v porovnaní s minulým rokom?
Kontrolórky obecného úradu pani Hronskej
Občania nič nevedia o vašej práci. Napíšte im o tom, čo kontrolujete, ako často a s akými výsledkami.


 

V tomto školskom roku plánujeme v priestoroch areálu základnej školy s materskou školou upraviť školský pozemok, o ktorý sa budú starať žiaci základnej školy v rámci vyučovacieho predmetu pracovné vyučovanie, a dopestované suroviny využijeme v školskej jedálni. Do budúcna plánujeme renováciu celého areálu školy, najmä detských preliezok, kolotočov, pieskovísk a úpravu ihriska, na čo však zatiaľ nemáme dostatok finančných prostriedkov.