Obsah

Noviny

Zem na jedno použitie?"

 

Divoká skládkaMedzi najzávažnejšie ekologické problémy patria odpady ( v SR viac ako 20 mil. ton za rok, alebo 320 kg na obyvateľa za rok ). Vyvážaním odpadov na skládky plytváme prírodnými zdrojmi a energiou. Zásoby prírodných zdrojov sú na Zemi obmedzené. Likvidáciou odpadov ukracujeme ďalšie generácie o neobnovitelné zdroje. Od konca druhej svetovej vojny ľudstvo spotrebovalo viac prírodných zdrojov, ako od začiatku civilizácie. Napr. len vyhadzovaním papiera zničíme na Slovensku v skládkach a spaľovniach ročne až 3000 ha lesa.
Poznáme tri dobré riešenia problému odpadov:
Minimalizuj - predchádzaj vzniku odpadov. Uprednostňuj trvácne, mnohonásobne použiteľné výrobky. Najlepší odpad je ten čo vôbec nevznikne.
Používaj znovu – mnoho vecí je možné použiť viackrát, často aj iným spôsobom. Ak veci opravíme, obnovíme, prispôsobíme, ušetríme veľa energie aj zdrojov.
Recykluj a kompostuj – vec, ktorá sa už nedá použiť, sa ešte dá znovu zhodnotiť recykláciou. Recyklácia je oproti likvidácii výhodnejšia. Začína triedením: zvlášť papier, sklo, kovy, textil, plasty, nebezpečné odpady.


Tráva nepatrí za plot. Na 20 árovom pozemku sa nájde aj miesto pre kompost. = popis k fotke

Biologické odpady vždy kompostujeme. Tenšie konáre rozdrvíme a hrubšie môžeme využiť aj ako palivové drevo. Tráva sa lepšie kompostuje usušená, alebo zmiešaná s hrubším odpadom.
Š. Pomothy