Obsah

Noviny

Významní ľudia v našom kraji


BásnikBásnik, o ktorom sa ešte veľa dozviete.
Spolu s manželkou Ľudmilou sme navštívili básnika a publicistu Daniela Šovca, ktorý ešte nedávno pôsobil v našom kraji ( Devičie, Hronsek, B.Štiavnica) ako Ev. a v. farár. Teraz je na penzii, žije a tvorí v Leviciach.
Náš spolužiak a priateľ Daniel Šovc patrí medzi významných slovenských básnikov. Jeho tvorba si už našla svoje miesto. Radia ho po boku takých velikánov v slovenskej poézii, ako sú Andrej Sládkovič a Milan Rúfus. Jeho posledné dve zbierky básní: „Kvapky a kropaje“ a „Sonety nocí sviatočných“ práve vyšli a je o ne veľký záujem. Autor ich s venovaním poslal čitateľom a priateľom našej obecnej knižnice v Lutile.
Š. Pomothy

Vybrali sme pre vás báseň zo zbierky „Kvapky a kropaje“ :
PRI MÍĽNIKU
Sú také chvíle,
Keď treba zastať pri míľniku,
sadnúť si za sviatočný stôl,
spočítať, koľko nás sedávalo pri stole
a kto tu ešte s nami bol.
Spomienky vyplavia aj jazvu
aj slza z oka vypadne,
múdrejší však stávame sa rokmi
a múdrosť nikdy nemladne.
Semená svoje v jazvách zaoráva,
aj srdce musí poznať pluh.
Veď jazva nie je pre jazvu.
Je brázda pre chlieb, pre nádej,
Pre verných teplý srdca kruh.