Obsah

Noviny

U jubilantky


- Čítate Lutislý prameň? Čo by ste nám o ňom povedali?
Áno pravidelne Lutilský prameň čítam. Prečítam ho vždy celý a tie čísla si aj odkladám. Je tam dobré a zaujímavé čítanie, ktoré sa mi páči. Len v rubrike „záhradká“ by mohlo byť uverejňované niečo nové, čo vyskúšali naši občania a aj tí mladší.

- Ako sa Vám páči myšlienka, že v budove bývalej ZŠ by bolo zariadenie pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých?
Je to dobrá myšlienka, veď načo tam má stáť a chátrať budova, keď u nás je dosť veľa takých ľudí. A načo by mali chodiť do susednej Janovej Lehoty alebo do Žiaru nad Hronom, keď môžu ostať tu. Bolo by im tu, ako keby boli doma, so svojimi.
Na moje otázky odpovedala pani Rozália Imrišová.
Pripravila Zuzana Malová