Obsah

Noviny

Deti našej základnej školy navštívili žiarsku hvezdáreň


Den mat.Pri príležitosti letu 1. človeka do vesmíru dňa 12. apríla t.r. žiaci našej školy navštívili hvezdáreň v Žiari nad Hronom.
Prehliadku sme začali návštevou pozorovateľne, kde si žiaci mohli pozrieť oblohu cez ďalekohľad a aj keď bola obloha v ten deň zatiahnutá, myslím, že pre deti to bol príjemný zážitok.
Film, ktorý sme si pozreli, žiakom priblížil históriu štartu raketoplánov do vesmíru, cestu od prvých neúspešných modelov rakiet a pokusov ľudí dostať sa do vesmíru až po súčasný výcvik kozmonautov pred prvým letom do vesmíru a zostrojenie súčasných modelov rakiet a družíc.
V planetáriu deti mohli vidieť postavenie vesmírnych telies, planét, hviezd a ich zoskupenie do súhvezdí, rôzne znamenia zverokruhu, ktoré môžeme pozorovať na nočnej oblohe voľným okom alebo ďalekohľadmi.
Najzaujímavejšou časťou prehliadky pre žiakov boli praktické zručnosti s plastickými modelmi planét a vesmírnych telies.
Na záver prehliadky deti živo diskutovali a zaujímali sa o javy, ktoré sú ich detským hlavičkám dosť ťažko pochopiteľné.
Verím, že všetci žiaci si odniesli okrem nového príjemného zážitku aj nový pohľad a vedomosti o vesmíre, vesmírnych telesách a dejoch, ktoré sa síce okolo nás každodenne dejú ale sú nám také vzdialené.
Ďakujeme pracovníkom obecného úradu za zrealizovanie a zabezpečenie dopravy na túto exkurziu.
Riaditeľka školy v Lutile

P.s. Možnosť navštíviť hvezdáreň v Žiari nad Hronom pri tejto príležitosti mali spolu s deťmi aj členovia klubu dôchodcov. Pozvánka niekoľkokrát odznela v miestnom rozhlase, bohužiaľ členovia klubu dôchodcov ako aj ostatní občania túto možnosť nevyužili.
Eva Hromádková