Obsah

Noviny

Bellov festival


Človek sa občas rád zastaví, najmä ak nasledujúce chvíle budú príjemné a užitočné. Takto sa prihovárajú organizátori Bellovho festivalu dychových hudieb Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom a Mesto Kremnica v spravodaji návštevníkom 20. ročníka Festivalu dychových hudieb Jána Levoslava Bellu v Kremnici. Dnes môžeme konštatovať, že popri rozvoji iných hudobných smerov, či iných hudobných podujatí, dychová hudba si zachovala postavenie v spoločnosti i svoj nadčasový rozmer. Dozvedáme sa, že tento festival má už 40 ročnú tradíciu a vždy sa dychováci do Kremnice tešia lebo mesto Kremnica vytvára dobré spoločenské a priateľské zázemie hudobníkom, ako aj návštevníkom, ktorí obľubujú tento hudobný žáner.
Samozrejme aj naša dychovka Lutilka sa tohto festivalu zúčastnila. Najväčší zážitok mali najmä naši mladí muzikanti, ktorých získava a sám vychováva kapelník Peter Páleník.
Festivalu sa okrem našej dychovky zúčastnili
Žiaranka - Žiar nad Hronom
Minciar - Kremnica
Hodrušanka - Žarnovica
Sitňanka - Banská Štiavnica
Cementón - Banská Bystrica
Tohto roku boli hosťami festivalu 2 dychovky z Českej republiky Čtyřlístek a Svitavská dvanáctka zo Svitáv.
Eva Hromádková