Menu
Obec Lutila
ObecLutila

Zo života a činnosti Urbársko-pozemkového spoločenstva Lutila

Zo života a činnosti Urbársko-pozemkového spoločenstva Lutila


V čísle 4 Lutilského prameňa zo dňa 23. 12. 2004 sme započali s oboznamovaním a aktualitami zo života a činnosti nášho urbársko pozemkového spoločenstva. V dnešnom prvom čísle roka 2005 chceme pokračovať s informáciami o úlohách a zámeroch činnosti spoločenstva.
Dňa 30. 1. 2005 sa konalo Valné zhromaždenie, na ktorom boli zhodnotené výsledky hospodárenia roku 2004 a tiež boli plénu predložené zámery ťažobných a pestevných prác, ako aj prognózy organizačných úloh, ktoré v tomto roku treba zrealizovať. Tohto VZ sa zúčastnilo 149 členov s počtom platných hlasov 1037 čo predstavuje 72,8 % z celkového počtu. Rokovanie VZ sa riadilo schváleným programom. So správy o činnosti spoločenstva za rok 2004 uvádzam niekoľko najdôležitejších údajov.
Rok 2004 bol jedným z ďalších úspešných rokov, nakoľko spoločenstvo dokázalo byť ziskové. Celkové príjmy predstavovali 747 945,– Sk. Výdavky na pestevné práce v hodnotiacom roku boli 110 498,– Sk. Podiely na hospodárskom výsledku za hodnotiaci rok boli vyplatené v čiastke 130,– Sk/1 podiel, v celkovej sume 236 205,– Sk. Rezerva na ťažobné a pestevné práce pre rok 2005 zostáva v čiastke 219 432,– Sk a na prevod majetku 98 657,– Sk. Pestevné a ťažobné práce v tomto roku sa budú riadiť LHP, ktorého platnosť končí práve rokom 2005.
Pre využívanie poľnohospodárskej pôdy spoločenstvo uzatvorilo nájomnú zmluvu s PD Žiar nad Hronom na päťročné obdobie dňom 2.1.2005, čím je vytvorený predpoklad riadneho obhospodarovania tejto pôdy pre nastávajúce obdobie.
V roku 2005 výbor spoločenstva chce zrealizovať vyplatenie finančných prostriedkov, ako náhradu za pozemky, o celkovej výmere 94 066 m2, za ktoré by mala byť vyplatená finančná náhrada v sume 293 001,– Sk.
Najdôležitejšie úlohy pre rok 2005 boli prijaté uznesením z Valného zhromaždenia konaného dňa 30. 1. 2005

Valné zhromaždenie
A/ schválilo
1.Správu o činnosti za rok 2004
2.Ročnú účtovnú uzávierku za r. 2004
3.Vyplatenie podielov na hospodárskom výsledku za rok 2004 v čiastke 130,– Sk/podiel
4.Odmeny pre členov výboru za vykonanú prácu v priebehu hodnotiaceho roka v zmysle zásad o hospodárení v čiastke 5,5 % z objemu vyplatených podielov všetkým členom spoločenstva.
5.Zoznam nových členov – oprávnených dedičov po zosnulých pôvodných vlastníkoch.
6.Zakúpenie počítača so základným vybavením pre potreby vedenia účtovníctva, evidencie a administratívy.
7.Vyplatenie poplatkov súvisiacich s prevodom majetku – nehnuteľnosť na LV 1796 na oprávnených identických dedičov.
8.Založenie poľovného revíru pri Urbárskom pozemkovom spoločenstve Lutila pre právo poľovať najmä podielnikom a rodinným príslušníkom spoločníkov.

B/ uložilo
1.Výboru a predsedovi spoločenstva
a/Uzatvoriť kúpno-predajné zmluvy pre spracovanie a odpredaj drevnej hmoty v objeme ako ukladá LHP pre rok 2005
b/Zabezpečiť pestevné a obnovné práce v zmysle LHP pre rok 2005
c/zabezpečiť vyhotovenie nového LHP pre roky 2006 – 2015
2.Všetkým členom spoločenstva
Aktívne sa podieľať na prevode nehnuteľností na právoplatné identické osoby podľa LV 1796

Ďalšie úlohy, ktoré je potrebné zabezpečiť zo strany Urbársko pozemkového spoločenstva sú:
1.Spracovať a včas vydokladovať všetky podklady pre firmu EURO-FOREST Zvolen potrebné pre vyhotovenie nového LHP na ďalšie desaťročie pre roky 2006 – 2015.
2.Vypracovať podklady pre SPF Bratislava pre vyplatenie finančných náhrad za pozemky, ktoré nemôžu byť vrátené pre zákonné prekážky podľa rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu Žiar nad Hronom č, 2004/00040/173 zo dňa 30.6.2004.
3.Uzatvoriť nájomnú zmluvu so spoločenstvom súkromných vlastníkov na prenájom porastu č. 1 (lesík Borovie), kde je spoluvlastníkom aj Urbárske pozemkové spoločenstvo Lutila na obdobie desiatich rokov.
Úlohy vyplývajúce z uznesenia a ďalšie budú vodítkom pre činnosť výboru v roku 2005.
Ján Imriš
Predseda UPS

Aktuálna teplota

29.5.2024 08:05

Aktuálna teplota:

20.1 °C

Vlhkosť:

65.1 %

Rosný bod:

13.3 °C

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
slabý dážď 24 °C 11 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 23/11 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 21/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 19/11 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Obec je monitorovaná kamerovým systémom

Obec je monitorovaná kamerovým systémom