Obsah

Noviny

Pozdrav našim milým krajanom, ktorí sa k ným hlásia aj cez pekné pozdravy a listy, za ktoré úprimne ďakujeme:


V cudzom kraji
Večer, keď slniečko
Za hory zachodí,
Vždy mi môj rodný kraj
na rozum prichodí.
Keď medzi hviezdami
mesiačik si pláva,
že som pod Tatrami
často sa mi zdáva.

Daj Bože raz ešte
ku Tatrám zavítať
tej vody sa napiť,
povetria nadýchať,
uvidieť tie hole,
zaspievať do vôle
v tom háji zelenom
i v Božom kostole!

A keď posledný raz
budú i mne zvoniť,
daj bože do rodnej
zeme hlavu skloniť!
Viem – keď archanjela
trúba raz zazneje,
za tým krajom v nebi
že sa mi zacneje!
Peter Bella Horal