Obsah

Noviny

Naši jubilanti


50 rokov
Milan Sklenka
Viktor Obertáš
Ján Čierny

60 rokov
Viera Zimermanová
Jana Minková

65 rokov
Margita Brezianska

75 rokov
Rozália Najšlová
Margita Čelková
Anton Lacika
Ignác Ihring
Július Urblík

80 rokov
Jozef Šinko

85 rokov
Rozália Brezianska
Terézia Jonášová
Margita Barbarová

Nad 85 rokov
Oľga Paálová 91 r.

Opustili nás
Július Pukač
11.1. vo veku 70 rokov