Obsah

Mesiac úcty k starším

Starká je vľúdna.
Má Boží pokoj v duši.
Starká sa o nás s nikým nedelí.
Má času ľúbiť nás.
A nič ju nevyruší.
Pri nej má týždeň sedem nedelí.

 V nedeľu 20. októbra sme si uctili našich seniorov. Deti zo Základanej a materskej školy si pre svojich starkých pripravili krásny program a potešili všetkým srdiečka.