Obsah

ÚSPECHY V NAŠEJ ŠKOLE

3.miesto vo výtvarnej súťaži VESMÍR OČAMI DETÍ 2012

Tak, ako po minulé roky, aj tohto roku sa všetci žiaci našej školy  zapojili do tejto výtvarnej súťaže a každý jeden  vytvoril veľmi pekné výtvarné dielo. Tie boli odoslané do Krajskej  hvezdárne Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, ktorá túto súťaž vyhlasuje  pre všetky deti z materských,  základných a umeleckých škôl v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica .  Po vyhodnotení výsledkov sme boli veľmi milo prekvapení. Andrejko Nárožný, žiak 3.ročníka našej školy,   získal veľmi krásne 3.miesto v II.kategórii /žiaci 1.-4.ročníka ZŠ/. Jeho výtvarné dielo postupuje aj do celoslovenského kola. Gratulujeme a držíme palce.