Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 8. 2021

Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve

U1045/2013

Neuvedené

Obec Lutila

MADE spol. s r.o.

3. 8. 2021

Kúpna zmluva uzavretá podľa §588

181/2021

190,00 EUR

Miroslav Šebesta

Obec Lutila

20. 7. 2021

Kúpna zmluva uzavretá podľa §588

162/2021

30,00 EUR

Miroslav Ziman

Obec Lutila

14. 6. 2021

Kúpna zmluva uzavretá podľa §588

133/2021

165,00 EUR

Simona Stančeková, nar. 10.10.1992; Sandra Stančeková, nar. 16.5.1987

Obec Lutila

28. 5. 2021

Kúpna zmluva uzavretá podľa §588

121/2021

500,00 EUR

Miroslav Valent

Obec Lutila

26. 5. 2021

Dodatok ku kúpnej zmluve

26/2021/1

Neuvedené

Peter Černák, 08.06.1965

Obec Lutila

30. 4. 2021

Dohoda o ukončení zmluvy

116/2021/1

Neuvedené

Martin Hromádka, Štefánikova 16/35, 966 22 Lutila

Obec Lutila

20. 4. 2021

Kúpna zmluva uzavretá podľa §588

82/2021

60,00 EUR

MUDr. Tomáš Jančok

Obec Lutila

16. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

81/2021

Neuvedené

EKORECYKLING Slovensko

Obec Lutila

26. 3. 2021

Dodatok č.4 k Zmluve č. 6300219894/2015

62/2021

Neuvedené

SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obec Lutila

24. 3. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

58/2021

Neuvedené

Ing.arch.Ľubomír Červenák

Obec Lutila

10. 3. 2021

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

46/2021

40,00 EUR štyridsať eur

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU Občianske združenie

Obec Lutila

26. 2. 2021

Dohoda o ukončení zmluvy

39/2021

Neuvedené

NICO SERVICES, s.r.o.

Obec Lutila

15. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka

30/2021

990,00 EUR

PROGRANT, s.r.o.

Obec Lutila

10. 2. 2021

Kúpna zmluva uzavretá podľa §588

26/2021

150,00 EUR

Peter Černák, 08.06.1965

Obec Lutila

4. 2. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

31/2021

90,00 EUR

Ján Imriš

Obec Lutila

14. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071AJN2

14 250,00 EUR

Obec Lutila

Ministerstvo investícií , regionálneho rozvoja a informatizácie SR

21. 12. 2020

Dohoda uzatvorená podľa §10ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

20/27/010/68

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Lutila

17. 12. 2020

ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

301/2020

Neuvedené

Obec Hliník nad Hronom

Obec Lutila

3. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2021

2 200,00 EUR

Mgr.Ľubica Marčeková, 335, 038 47 Sklené

Obec Lutila

10. 11. 2020

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

102/2020

3 430,00 EUR

Michaela Lásková

Obec Lutila

4. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/1789

23 074,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Lutila

25. 8. 2020

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

211/2020

315,00 EUR tristopäťnásťeur

Ján Svetlík, Alena Svetlíková

Obec Lutila

24. 8. 2020

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

205/2020

50,00 EUR

Jaroslav Štefanča a manželka Jana Štefančová, rod. Beňová

Obec Lutila

2. 7. 2020

Zmluva o dielo

142/2020

13 126,80 EUR

ZAVLAHY, s.r.o.

Obec Lutila

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 109