Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 7. 2022

Zmluva o dodaní tovarov

187/2022

14 992,80 EUR

NITRANET, s.r.o.

Obec Lutila

22. 7. 2022

Zmluva o dielo

181/2022

9 980,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Lutila

25. 4. 2022

Zámenná zmluva

101/2022

55,00 EUR

Mgr.Petra Kučerová

Obec Lutila

6. 4. 2022

Zmluva o mlčanlivosti a o ochrane dôverných informácií

81/2022

Neuvedené

Viktor Sajvald - FDC, Šoltésovej 732/52, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Lutila

6. 4. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb IT č. 04/2022

04/2022

119,00 EUR

Viktor Sajvald - FDC, Šoltésovej 732/52, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Lutila

15. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CRZ

CRZ119022022

490,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Lutila

3. 3. 2022

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb číslo 23112018

23112018

53,88 EUR päťdesiattri eur 88/100

TOPICO s.r.o.

Obec Lutila

25. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí výhod - Magenta odmeny pre firmy

47/2022

80,00 EUR osemdesiat eur

Slovak Telekom

Obec Lutila

9. 2. 2022

Kúpna zmluva v zmysle § 588 obč.zákonníka

36/2022

13 000,00 EUR

Ing.štefan Kozel, Marta Kozelová rod.Petrovičová

Obec Lutila

4. 2. 2022

Príloha č.1 k zmluve

23/2022

16 090,00 EUR Šestnásťtisícdeväťdesiat eur

Envi-Pak

Obec Lutila

28. 1. 2022

Nájomná zmluva

15/2022

1,00 EUR jedno euro

Jozef Jurkemik

Obec Lutila

27. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

14/2022/3

1 000,00 EUR

Senior klub Zamatka, OZ

Obec Lutila

27. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

14/2022/2

5 000,00 EUR

Obecný športový klub , OZ

Obec Lutila

27. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

14/2022/1

400,00 EUR

LUTILIENKA OZ

Obec Lutila

24. 1. 2022

ZMLUVA o postúpení a prevzatí práv a povinností

202201

Neuvedené

Obec Lutila

EKO-AUDIT s.r.o.

23. 12. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

1120896

1,00 EUR jedno euro

Obec Lutila

Energie2, Lazaretská 3a, 81108 Bratislava

20. 12. 2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

1089/2021

Neuvedené

Commander Services s.r.o.

Obec Lutila

20. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

202201

2 350,00 EUR

Mgr.Ľubica Marčeková, 335, 038 47 Sklené

Obec Lutila

9. 12. 2021

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

00652113/000/2021

188,80 EUR

INISOFT s. r. o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica

Obec Lutila

23. 11. 2021

Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.5 písm.b)

21/27/010/35

Neuvedené

Obec Lutila

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

11. 10. 2021

Nájomná zmluva

241/2021

1,00 EUR jedno euro

Mesto Žiar nad Hronom

Obec Lutila

4. 10. 2021

Kúpna zmluva v zmysle § 588 obč.zákonníka

237/2021

2 000,00 EUR

Jozef Ťahúň

Obec Lutila

9. 8. 2021

Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve

U1045/2013

Neuvedené

Obec Lutila

MADE spol. s r.o.

3. 8. 2021

Kúpna zmluva uzavretá podľa §588

181/2021

190,00 EUR

Miroslav Šebesta

Obec Lutila

20. 7. 2021

Kúpna zmluva uzavretá podľa §588

162/2021

30,00 EUR

Miroslav Ziman

Obec Lutila

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 106