Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Pozývame všetky deti z Lutily osláviť svoj sviatokVytlačiť
 

30. mája t.j. v sobotu o 13,00 hodine na futbalovom ihrisku.

Bude sa súťažiť, zabávať, tancovať a budeme aj opekať, kto sa bude chcieť povoziť na koníkovi tak koníky budú na neho čakať. 
Členky Červeného kríža Žiar nad Hronom z Gymnázia Vám ukážu ako si ošetriť ranu na kolienku alebo na rúčke keď spadnete z bicykla 


 
 

Verejná vyhláška - stavebné povolenieVytlačiť
 

Obec Lutila, ktorá je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku v znení neskorších predpisov príslušným stavebným úradom posúdila žiadosť o stavebné povolenie na stavbu "NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU A GARÁŽE" na pozemkoch prac. č. CKN 942/47, 942/63, 942/44, 941/6 v k.ú. Lutila stavebníčky PhDr. Zuzany Balážovej, rod. Čerťaskej bytom Dobšinského 369/10, 966 22 Lutila zo dňa 20.04.2015 v spojenom územnom a stavebnom konaní a na základe výsedkov uskutočneného konania podľa § 37, §62 a § 63 stavebného zákona, ktorého účastníkmi sú PhDr. Zuzana Balážová, Dobšinského 369/10, Lutila; projektant Ing. Ľuboslav Pavla, SNP 137, 965 01 Žiar nad Hronom; Urbár Lutila, predseda - Štefan Čierny, Jilemnického 562/1, Žiar nad Hronom; ostatní účastníci verejnou vyhláškou arozhodla takto:

podľa § 39a a § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona sa stavebníčke PhDr. Zuzane Balážovej, Dobšinského 369/10, 966 22 Lutila "NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU A GARÁŽE" povoľuje.
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky - v priloženom v súbore na stiahnutie: 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie SC220 OU Lu15052808070.pdf SC220 OU Lu15052808070.pdf (3.4 MB)

 
 

Dychová hudba Lutilka pozývaVytlačiť
 

milovníkov ľudovej hudby v podaní dychovky, cimbálky, heligónky na kultúrny program, ktorý sa uskutoční

dňa 27. júna so začiatkom o 19,00 hod.
v Kultúrnom dome v Lutile

Do tanca a na počúvanie budú hrať

dychová hudba Lutilka a jej hostia: Kollárovci, Vlasta Mudríková, Franta Uher a Akropola.

Vstupné je 22,00 EUR  (v cene je guláš)
Vstupenky sú v predpredaji na Obecnom úrade v Lutile od 25. mája. Podrobnosti sú uvedené na priloženim plagáte.

 

 


 
 

Lutilský jarmok ľudových remesiel - zmena termínuVytlačiť
 

Obecný úrad Lutila a OZ Lutilienka oznamujú, že Lutilský jarmok ľudových remesiel sa neuskutoční ako po iné roky 20. júna, ale 

25. júla 2015

Pozývame remeselníkov, domácich kutilov z blízkeho i širokého okolia na prezentáciu svojich výrobkov. Prihlásiť sa môžu záujemcovia na Obecnom úrade telefonicky - č.t. 045/6789 080 alebo e-mailom: eva.hromadakova@lutila.sk. 

Podrobnejšie podmienky a program bude zverejnený v neskoršom termíne.


 
 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠsMŠ Slobodné 23 LutilaVytlačiť
 

Obec Lutila, v zmysle § 4 zákona NR SR 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Slobodné 23 Lutila.

Uzávierka prijímania prihlášok je 5. jún 2015

Rozhodujúca je podacia pečiatka obecného úradu.
Prihlášky do výberového konania v označenej obálke „Výberové konanie ZŠsMŠ  2.“ posielajte na adresu:
Obecný úrad Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila

Podrobné kritéria a požiadavky sa nachádzajú v priloženom súbore na stiahnutie:

 


 
 
Položky 1-5 z 8

dnes je: 29.5.2015

meniny má: Vilma

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2015

Ako správne separovať - nový spôsob zberu vybraných komodít do 1100 litrových kontajnerov na určených stanovištiach.

Zbierať sa bude aj papier - kartóny, lepenky, a iný tvrdý papier 2x v roku: 21.05.2015 a 02.09.2015

Súbor na stiahnutie odpad.rtf (40.4 kB)
Súbor na stiahnutie Lutila_kalendar_TS_2015.rtf (1 MB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Nové knihy pre dospelých knihy pre dospelých.pdf (326.1 kB)
Nové knihy pre deti a mládež knihy pre deti a mladez.pdf (199.9 kB)
Niečo pre kreatívne duše niečo pre kreativne duse.pdf (177.4 kB)

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

4046282

28.5.2015
Úvodná stránka