Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5
Lutila

Zverejnenie počtu obyvateľov v obci LutilaVytlačiť
 

Obec Lutila oznamuje, že podľa evidencie obyvateľstva je v obci Lutila k 15.08.2014 prihlásených 1328 obyvateľov.


 
 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostuVytlačiť
 

Uznesenie č. 238/2014 zo dňa 15.08.2014

Obecné zastupiteľstvo

určuje

v súlade s § 11 ods. 4, písm. i) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozsah výkonu funkcie starostu Obce Lutila, na celé funkčné obdobie rokov 2014/2018, na plný úväzok


 
 

Zverejnenie počtu poslancov na volebné obdobie 2014-2018Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Lutile uznesením č. 239/2014 zo dňa 15.08.2014

určilo 

v súlade s § 11 ods. 3, písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 ods. 3 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, v počte 9 poslancov Obecného zastupiteľstva v Lutile, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.


 
 

Úprava otváracích hodín na Pošte v LutileVytlačiť
 

Slovenská pošta oznamuje, že

od 13.08. - 15.08.2014
a od 20.08. - 27.08.2014

budú upravené hodiny - dopoľudnia vždy od 7,45 do 9,30 hod.

Popoľudní sú otváranie hodiny nezmenené.


 
 

Ponuka k odkúpeniu listnatého palivového drevaVytlačiť
 

Lesy SR – OZ Žarnovica má na svojich expedičných skladoch 

v Šašovskom Podhradí a v Žarnovici k dispozícii listnaté tvrdé palivové drevo v 4m dĺžkach na predaj 

za 29,16 EUR s DPH za priestorový meter bez odvozu . Je to 291,60€ za 10 metrov , alebo 437,40€ za 15 metrov. Odvoz je možné si objednať u súkromných prepravcov , ktorí túto službu za odplatu zabezpečujú. Zákazník si môže pristaviť aj  vlastný prostriedok, na ktorý mu drevo bude naložené.

Platba sa uskutočňuje v hotovosti pri odbere dreva na expedičnom sklade.    

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Poláček
                                                                                               riaditeľ OZ žarnovica

 


 
 
Položky 1-5 z 7

webygroup

dnes je: 21.8.2014

meniny má: Jana

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2014

Ako správne separovať - nový spôsob zberu vybraných komodít do 1100 litrových kontajnerov na určených stanovištiach.

Zbierať sa bude aj papier - kartóny, lepenky, a iný tvrdý papier 3x v roku: 17.04.2014, 20.08.2014, 17.12.2014

Kalendár vývozu - grafické farebné vyznačenie kalendár vývozu na r. 2014.xls (175 kB)
Rozpis zberu odpadu podľa dní v mesiaci rozpis podľa dní.rtf (40.5 kB)
Ako správne separovať - nový zber komodít do 1100 litrových kontajnerov Separovaný zber po novom.rtf (4.7 MB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Nové knihy pre dospelých knihy pre dospelých.pdf (326.1 kB)
Nové knihy pre deti a mládež knihy pre deti a mladez.pdf (199.9 kB)
Niečo pre kreatívne duše niečo pre kreativne duse.pdf (177.4 kB)

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie LITA cenník.rtf (11.3 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)

2044510

Úvodná stránka