Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠsMŠ LutilaVytlačiť
 

Zápis do 1. ročníka ZŠsMŠ LutilaMiesto: ZŠ s MŠ Slobodné 23, Lutila

Pozvaní: deti narodené od 1.9. 2008 do 31.08.2009

Termín:  5.februára 2015 (štvrtok)

Čas: od 15,30 hod.

  • žiak si plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v mieste, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca dieťaťa nevyberie inú základnú školu,
  • ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže mu riaditeľ školy rozhodnutím odložiť začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. O odklad začiatku povinnej školskej dochádzky môže požiadať zákonný zástupca. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Na zápis je potrebné priniesť:

- rodný list dieťaťa

- občiansky preukaz zákonného zástupcu

 


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Slobodné 23 Lutila - vyhlásenieVytlačiť
 

Obec Lutila vyhlasuje, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Slobodné 23, Lutila.

Uzávierka prijímania prihlášok je 23. februára 2015. Rozhodujúca je podacia pečiatka obecného úradu.

Bližšie podmienky výberového konania sú v priloženom súbore:


 
 

Referendum - konané 7. februára 2015 od 7,00 hod. do 22,00 hod.Vytlačiť
 

Prezident SR rozhodnutím z 27.11.2014 vyhlásil referendum, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohliavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 
 

Zasadnutie zhromaždenia Urbárskeho pozemkového spoločenstva Lutila - voľba členov výboru a dozornej radyVytlačiť
 

Výbor UPS pozýva svojich členov na zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa bude konať

7. marca 2015 o 14,30 hod.
v Kultúrnom dome v Lutile

Po skončení zhrumaždenia sa budú vyplácať podiely na hospodárskom výsledku na lesnej pôde za rok 2014.
Účasť všetkých členov je potrebná.
Ak sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť, poverte písomnou formou svojho oprávneného zástupcu.

Súbory na stiahnutie: Pozvánka a Splnomocnenie


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

SSE-Distribúcia, a.s., v zmysle ustanovenia §31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneníé niektorých zákonov v platnom znení, oznamuje, že v termíne

24. februára a 25. februára 2015 v čase od 08:30 do 12:30 hod.

bude v obci Lutila odstavená elektrická energia v uliciach:

Gazdovská, Kuzmányho Moyzesova, Školská, Štefánikova, B. Němcovej, Budovateľská, Na Rybníky, Slobodné.

Podrobný rozpis prerušenia distribúcie elektriny podľa jednotlivých ulíc je v priložených súboroch.

V prípade ďaľších dotazov kontaktujte:

Dispečing prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

e-mail: prevadzkovatel@sse-d.sk 


 
 
Položky 1-5 z 6

dnes je: 31.1.2015

meniny má: Emil

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2015

Ako správne separovať - nový spôsob zberu vybraných komodít do 1100 litrových kontajnerov na určených stanovištiach.

Zbierať sa bude aj papier - kartóny, lepenky, a iný tvrdý papier 2x v roku: 21.05.2015 a 02.09.2015

Súbor na stiahnutie odpad.rtf (40.4 kB)
Súbor na stiahnutie Lutila_kalendar_TS_2015.rtf (1 MB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Nové knihy pre dospelých knihy pre dospelých.pdf (326.1 kB)
Nové knihy pre deti a mládež knihy pre deti a mladez.pdf (199.9 kB)
Niečo pre kreatívne duše niečo pre kreativne duse.pdf (177.4 kB)

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

3481287

31.1.2015
Úvodná stránka