Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Daň z nehnuteľností sa vyberá od 9. májaVytlačiť
 

do 31. mája 2016  v kancelárii u p. Műllerovej v čase :

Pondelok        od 7,00 hod. do 16,00 hod.
Utorok             od 7,00 hod. do 16,00 hod.
Streda             od 7,00 hod. do 17,00 hod.
Štvrtok             od 7,00 hod. do 16,00 hod.
Piatok              od 7,00 hod. do 14,00 hod.

 

Obedňajšia prestávka
11,30 hod. - 12,00 hod.


 
 

525. výročie obce Lutila - pozvánkaVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo Lutila a starosta obce  pozýva občanov na oslavy 525. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lutila.
Oslavy sa uskutočnia 21. mája na Námestí  sv. Ladislava, spojené s tradičným jarmokom ľudových remesiel. V programe vystúpi ĽS Drišľak, hudobná skupina Jána Maka z Banskej Bystrice, mužská sepvácka skupina Sekera zo Žiaru nad Hronom, naši malí a veľkí hamonikári a deti Základnej a materskej školy Lutila. 
V piatok 20. mája v rámci osláv sa uskutoční slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile, kde budú ocenení zaslúžilí občania našej obce.
V nedeľu 22. mája bude o 10,00 hod.  v kostole sv. Ladislava slávnostná sv. omša.
 


 
 

Ťažba bentonitu na ložiskách Lutila I. a Stará Kremnička III. – záverečné stanoviskoVytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“), ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vám podľa § 37 ods. 7 zákona doručuje záverečné stanovisko č. 1864/2015-3.4/jm k navrhovanej činnosti „Ťažba bentonitu na ložiskách Lutila I. a Stará Kremnička III“ navrhovateľa REGOS, spol. s r.o., Prievozská  4D, 821 09 Bratislava.

Záverečné stanovisko je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese:

http://www.envirportal.sk/sk/eia/detail/tazba-bentonitu-na-loziskach-lutila-i-stara-kremnicka-iii-

Do „Záverečného stanoviska“ je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť fotokópie na Obecnom úrade v Lutile v úradných hodinách:

Pondelok     od 07.30 hod. do 15.30 hod.

Utorok          od 07.30 hod. do 15.30 hod.

Streda          od 07.30 hod. do 16.30 hod.

Štvrtok          od 07.30 hod. do 15.30 hod.

Piatok           od 07.30 hod. do 14.00 hod.

Obedňajšia prestávka od 11.30 hod. do 12.00 hod.


 
 

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) Vytlačiť
 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojim obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2015 (EU SILC 2005 – 2015). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdrojov údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2016 vybraných takmer 500 obcí, medzi nim aj Vaša obec. Do zisťovania je zaradených cca 6000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 13. apríla do 16. mája 2016.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t.č. 048/4323 287 – Ing. Mária Vozárová.

 

ŠTATISTICKÝ ÚRAD

SLOVENSKEJ REPUBLLIKY

 


 
 

Pozvánka na prezentáciu a predaj ľudových umeleckých výrobkov v Lutile na Dni obceVytlačiť
 

Obec Lutila v spolupráci s Občianskym združením Lutilienka pri príležitosti 525. výročia obce organizačne zabezpečujú 12. Lutilský jarmok v rámci „Dní obce“ na 21. máj (sobota) so začiatkom o 12,00 hod.. V slávnostnom programe vystúpi aj hudobná skupina Drišľak . Toto podujatie je zamerané na oživenie tradičných remesiel a zvykov spojené s ochutnávkou rôznych ľudových – domácich jedál.
Obraciame na ľudových remeselníkov, z Lutily, blízkeho okolia ale aj z ďalej so žiadosťou o účasť a následnú prezentáciu Vami vyrábaných predmetov na uvedenom podujatí.

Naše podmienky pre účastníka:

trhové miesto                                            zdarma
zabezpečené občerstvenie (limo)        zdarma
                    

    Veríme, že prijmete naše pozvanie a odpoviete nám písomne na priloženej návratke do 15. mája 2016 na adresu: OZ Lutilienka, Štefánikova ul. č. 84, 966 22 Lutila, prípadne telefonicky na č. 045/6789 080, e-mail: eva.laskova@lutila.sk, kde Vám zároveň ponúkneme aj bližšie informácie.

  
                                    


Návratka

Meno a priezvisko: ......................................................................................................................

Názov remesla, prípadne ponúkaných výrobkov a ukážok výroby .............................................

.......................................................................................................................................................

Adresa: .............................................................................. č. telef.:.............................................


 
 
Položky 1-5 z 9

dnes je: 6.5.2016

meniny má: Hermína

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2016

Súbor na stiahnutie kalendar-vyvozu-2016.pdf (82.5 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

Úvodná stránka