Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7

Mesiac úcty k starším - pozvánkaVytlačiť
 

 

Obec Lutila srdečne pozýva

všetky staré mamy, starých otcov

a všetkých občanov

na posedenie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“

Kultúrny program spojený s malým posedením

sa uskutoční

22.októbra 2017 o 1500 hod.

v kultúrnom dome v Lutile

plagát.jpg


 
 

Návrh - VZN č. 2/2017 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušiaVytlačiť
 

Obec LUTILA v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) a v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“), vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „Všeobecne záväzné nariadenie“ alebo „VZN“) v nasledovnom znení: 
Znenie celého VZN je v priloženom súbore:


 
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodovVytlačiť
 

Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zasiela1) podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:
Volebný obvod č. 13


Meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3)


1. Dušan Antal, Mgr., 45 r., právnik, Hliník nad Hronom, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
2. Dušan Bosák, Ing., 46 r., podnikateľ, Žiar nad Hronom, Slovenská národná strana
3. Alexander Ferenčík, Ing. Mgr., 39 r., primátor mesta Kremnica, Kremnica, nezávislý kandidát
4. Vladimír Flimer, MUDr., 61 r., lekár, Lehôtka pod Brehmi, SMER - sociálna demokracia
5. Daniel Gelien, Bc., 42 r., starosta, Slaská, nezávislý kandidát
6. Štefan Henžel, Ing., 38 r., starosta, Nevoľné, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
7. Anton Holka, 41 r., živnostník, Horná Ždaňa, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
8. Vladimír Ihradský, Ing., 32 r., podnikateľ, Žiar nad Hronom, Slovenská národná strana
9. Radovan Junas, MUDr., 46 r., lekár, Kremnica, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
10. Božena Kováčová, Ing. Mgr., MHA, 58 r., starostka, Janova Lehota, SMER - sociálna demokracia
11. Juraj Kratky, Ing., 48 r., senior projekt manažér, Žiar nad Hronom, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
12. Pavel Kravec, Mgr., 60 r., starosta, Trnavá Hora, nezávislý kandidát
13. Ladislav Kukolík, MUDr., 60 r., lekár, Žiar nad Hronom, nezávislý kandidát
14. Rastislav Kysel, 40 r., skladník, Dolná Trnávka, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
15. Anna Líšková, Mgr., 43 r., právnik, Žiar nad Hronom, SMER - sociálna demokracia
16. Juraj Paulík, Ing., 30 r., akvizičný pracovník, Žiar nad Hronom, SME RODINA - Boris Kollár
17. Ivan Petráš, 56 r., konateľ spoločnosti, Kremnica, SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
18. Dušan Rajčan, 68 r., dôchodca, Stará Kremnička, Slovenská národná strana
19. Lívia Šouc Kosťová, Mgr. Mgr., 41 r., advokátka, Žiar nad Hronom, nezávislý kandidát
20. Judita Tabernausová, Mgr., 49 r., administratívny pracovník, Žiar nad Hronom, Slovenská národná strana
21. Pavol Veselý, 35 r., CNC operátor, Ladomerská Vieska, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
22. Marián Vojtko, DiS. art., 44 r., učiteľ, Kremnica, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
23. Emil Vozár, Ing., 63 r., súkromný podnikateľ, Žiar nad Hronom, nezávislý kandidát
24. Andrea Žiaková, Ing., 46 r., prednostka okresného úradu, Lutila, SMER - sociálna demokracia


Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.


V Banskej Bystrici
Dátum: 18.9.2017


Peter Bahno, v. r.
predseda volebnej komisie samosprávneho kraja

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a každej obci patriacej do územného obvodu samosprávneho kraja.
2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.


 
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho krajaVytlačiť
 

Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zasiela1) podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja:


Meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3)


1. Viliam Baňák, Ing., 63 rokov, podplukovník OSSR vo výslužbe, Zvolen, Jedľová 863/25, JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska
2. Miroslav Gálik, PaedDr., 55 rokov, pedagóg, Zvolen, Novozámocká 3209/15, Národ a Spravodlivosť – naša strana
3. Pavel Greksa, Ing., 60 rokov, starosta, Mýtna, 287, nezávislý kandidát
4. Martin Juhaniak, Mgr., 34 rokov, prednosta MsÚ Brezno, Brezno, Štúrová, nezávislý kandidát
5. Michal Kantor, Mgr., 27 rokov, environmentálny manažér, Horná Lehota, 649, Strana zelených Slovenska
6. Igor Kašper, Ing., 37 rokov, ekonóm, mestský poslanec, Banská Bystrica, Diamantová 2, nezávislý kandidát
7. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA, 37 rokov, poslanec NR SR, pedagóg, Banská Bystrica, ul. Severná 3996/13, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
8. Vojtech Kökény, Mgr., 61 rokov, sociálny pracovník, Rimavská Sobota, Česká 375/10, Strana rómskej koalície – SRK
9. Marian Kotleba, Ing. Mgr., 40 rokov, predseda BBSK, Banská Bystrica, Kráľovoholská 5, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
10. Ján Lunter, Ing., 66 rokov, podnikateľ, Banská Bystrica, Na Graniari 21, nezávislý kandidát
11. Stanislav Mičev, PhDr., PhD., 59 rokov, generálny riaditeľ Múzea SNP, Banská Bystrica, Hronská 29, nezávislý kandidát
12. Zdenek Očovan, Ing., 60 rokov, vojnový veterán, Tisovec, Hlavná 250, Nezávislosť a Jednota
13. Alena Pivovarčiová, PhDr., 59 rokov, muzeologička, Tisovec, Daxnerova 1120, NOVÝ PARLAMENT
14. Ivan Saktor, Mgr., 63 rokov, podnikateľ, Banská Bystrica, Nad plážou 14554/33, nezávislý kandidát
15. Jozef Sásik, Ing., 59 rokov, znalec – lesníctvo, Banská Bystrica, Nešporová 1, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
16. Jozef Šimko, JUDr., 66 rokov, primátor, Rimavská Sobota, Kurinec 2200, nezávislý kandidát
17. Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH, 73 rokov, lekár, Banská Bystrica, Na plaváreň 7, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)


V  Banskej Bystrici
Dátum: 18.9.2017


Peter Bahno, v. r.
predseda volebnej komisie samosprávneho kraja

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a každej obci patriacej do územného obvodu samosprávneho kraja.
2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.


 
 

Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2017/2018Vytlačiť
 

Najčastejšou príčinou vzniku  požiarov vo vykurovacej sezóne  je predovšetkým nedbalosť a nevedomosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka tepelných spotrebičov, nevykonávanie čistenia a kontroly komínov  a nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov.

Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarni v zmysle § 23 Zákona  č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Podľa týchto predpisov je obec povinná vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor Okresné riaditeľstvo HaZZ a v rodinných domoch a bytových domoch okrem bytových domov, ktoré majú viac ako osem nadzemných podlaží.  Tieto kontroly sa v objektoch vykonávajú najmenej raz za 5 rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiaru kontrolovaných stavieb si nevyžaduje kratšiu lehotu.

Obec vytvára na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné predpoklady. Pozornosť je nutné venovať všetkým vykurovacím, ohrievacím a tepelným zariadeniam a ich súčastiam ako sú dymovody, sopúchy, komíny a pod.

V prílohe č.1 Vám zasielame reláciu do obecných rozhlasov, ktorú požadujeme odvysielať v tomto období najmenej 2 x týždenne a zároveň plagát pre občanov, ktorý je potrebný zverejniť na úradnej tabule obce.

               

     pplk. Ing. Ivan Pružina

                                                                                                    riaditeľ

 


 
 
Položky 1-5 z 16

dnes je: 22.10.2017

meniny má: Sergej

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2017

Súbor na stiahnutie kalendár vyvozov 2017.pdf (95.6 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

Úvodná stránka