Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

ROZHODNUTIE č. s.: OU-ZH-OSZP-2016/007658-N, č. záznamu: 2016/00 28916 Vytlačiť
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 53 ods. 1 písm. c), § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) a podľa § 29 zákona na základe predloženého zámeru „Zberný dvor Lovčica – Trubín“ , ktorý predložil navrhovateľ Obec Lovčica – Trubín, Lovčica č. 116, 996 23 Lovčica – Trubín, IČO 00 320 838 a po vykonaní zisťovacieho konania, toto rozhodnutie:  (viď. priložený súbor na stihanutie)


 
 

UPOZORNENIE - na zmenu pracovnej doby na obecnom úradeVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že z dôvodu čerpania riadnej dovolenky  bude dňa 2.septembra 2016 (piatok) Obecný úrad v Lutile zatvorený.


 
 

DYCHOVÁ HUDBA LUTILKA - koncertné vystúpenie dňa 28.08.2016 (nedeľa) o 14,00 hod. na námestíVytlačiť
 

Obec Lutila a Dychová hudba Lutilka Vás pozývajú

na koncertné vystúpenie

dňa 28.08.2016 (nedeľa)

o 14,00 hod. na námestí v Lutile

 

                               OBČERSTVENIE: pivo aj nealko (zdarma)

                        VSTUP: voľný

                           VŠETKÝCH SRDEČNE POZÝVAME


 
 

Zbierka použitého oblečenia v KD od 22.08.2016 do 28.08.2016Vytlačiť
 

Obec Lutila v spolupráci s Občianskym združením Diakonie Broumov vyhlasuje

zbierku použitého oblečenia

Čo všetko môžete darovať:

Oblečenie na leto, zimu (dámske, pánske, detské)
Lôžkoviny, posteľná bielizeň, uteráky, utierky, záclony
Látky (minimálne 1 m2, prosíme nedávajte odrezky a zvyšky látok)
Domáce potreby - riad biely i čierny, poháre - nepoškodené
Perie, prikrývky plnené perím alebo vatou, vankúše a deky
Obuv - nepoškodená, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
Hračky
Elektroniku do 20 kg (žehličky, hriankovače, kulmy, holiace strojčeky, hodinky, váhy, mixéry, kávovary, vŕtačky, mikrovlnné rúry, počítače)

Veci, ktoré vziať nemôžeme:

pračky, chladničky, žiarovky, monitory, televízia, matrace, koberce - z ekologických dôvodov
nábytok, bicykle a detské kočíky - tie sa transportom znehodnotia
znečistený a vlhký textil

Zbierka sa uskutoční v kultúrnom dome v malej sále v dňoch:

od 22. augusta do 28. augusta v pracovné dni v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod.
v sobotu a nedeľu (27. a 28.08.) v čase od 9,00 hod. do 11,00 hod.

 

Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec alebo škatúľ, aby sa nepoškodili transportom

Ďakujeme za Vašu pomoc


 
 

Verejná vyhláška ROZHODNUTIEVytlačiť
 

Mesto Žiar nad Hronom, ako príslušný správny orgán, podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §117 a §119, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), postupom podľa §35 a §36 stavebného zákona, prerokovalo návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Lutila – Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana“ na pozemkoch parc. č. – líniová stavba v katastrálnom území Lutila, navrhovateľa obec Lutila, so sídlom Štefánikova 84, 966 22 Lutila, IČO: 00652113, zastúpená starostom Jánom Pružinom zo dňa 08.06.2016 v územnom konaní s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania.

Stavebný úrad posúdil návrh podľa §37 a §38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa §39 a §39a stavebného zákona a §4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Lutila – Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana“ (viď. priložený súbor na stiahnutie)


 
 
Položky 1-5 z 14

dnes je: 28.8.2016

meniny má: Augustín

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2016

Súbor na stiahnutie kalendar-vyvozu-2016.pdf (82.5 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

Úvodná stránka