Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Návrh - záverečný účet Obce Lutila za rok 2014Vytlačiť
 


 
 

Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2014Vytlačiť
 


 
 

Zámer prenajať obecné pozemky a výzva na predloženie ponúk na prenájom obecných pozemkovVytlačiť
 

Obec Lutila so sídlom Štefánikova ul. č. 84, 966 22 Lutila, IČO: 00652113, zastúpená Jánom Pružinom, starostom obce Lutila, v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c), ods. 5 a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať svoj nehnuteľný majetok priamym prenájmom a výzvu na predloženie ponúk na prenájom nehnuteľností evidovaných na LV č. 2669 (KNC parc. č. 1213, 1458, 1784, 1879,1914, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 2024, 2026, 2060, 2202, 2276, 2277, 2420, 2635, 2848, 3121, 3258, 3259, 3571, 3818, 3821, 3964)

Podmienky na doručenie ponuky:

  1.  Doba nájmu pozemkov – 15 rokov
  2. Cena za prenájom pozemkov minimálne 25,00 €/ha/rok
  3. Splatnosť platby za prenajatý pozemok:
  • Prvá splátka do 15 dní od obdržania platobného výmeru
  • Druhá splátka do 30.09.2015
  1. Využitie pozemkov len na poľnohospodárske podnikanie – podnikateľský zámer vypracovať na najbližších 5 rokov nájmu.
  2.  Prenájom tretej osobe len s písomným schválením vlastníka pôdy
  3.  Bez vykonania práv poľovníctva
  4. Preukázať garanciu odbornosti na poľnohospodársku činnosť
  5. Ostatné kritéria v súlade so zákonom 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Návrh na výberové konanie podať do 06.05.2015 na Obecný úrad Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila do 15,00 hod. v uzatvorenej obálke, na ktorej bude uvedené „Prenájom obecných pozemkov“.

Obecné zastupiteľstvo v Lutile si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.


 
 

Pozvánka na spoločenské podujatie 30. apríla na lutilské námestieVytlačiť
 

Obecný úrad Lutila, dychová hudba Lutilka a OZ Lutilienka pozýva občanov na "Stavanie mája" v Lutile, ktoré sa tohto roku bude konať

o 18,00 hod. na lutilkskom námestí.

Na počúvanie a do tanca bude hrať dychová hudba Lutilka. Pre všetkých prítomných bude pripravené tekuté občerstvenie. Tešíme sa Vašu účasť.


 
 

Slovenská pošta realizuje odpočty spotreby zemného plynuVytlačiť
 

Zamestnanci Slovenskej pošty budú vykonávať fyzické odpočty spotreby zemného plynu dňa 25.04.2015 (sobotu) od 8.00 hod. so začiatkom na ul. Vajanského smerom na ul. Podhorskú.

Odpočty ostatných ulíc budú vykonané v dňoch od 27.04.2015 do 02.05.2015 v popoludňajších hodinách.  Zamestnanci SP aktuálne stavy plynomerov zaznamenávajú prostredníctvom mobilného PDA zariadenia.


 
 
Položky 1-5 z 10

dnes je: 28.4.2015

meniny má: Jarmila

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2015

Ako správne separovať - nový spôsob zberu vybraných komodít do 1100 litrových kontajnerov na určených stanovištiach.

Zbierať sa bude aj papier - kartóny, lepenky, a iný tvrdý papier 2x v roku: 21.05.2015 a 02.09.2015

Súbor na stiahnutie odpad.rtf (40.4 kB)
Súbor na stiahnutie Lutila_kalendar_TS_2015.rtf (1 MB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Nové knihy pre dospelých knihy pre dospelých.pdf (326.1 kB)
Nové knihy pre deti a mládež knihy pre deti a mladez.pdf (199.9 kB)
Niečo pre kreatívne duše niečo pre kreativne duse.pdf (177.4 kB)

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

3852696

27.4.2015
Úvodná stránka