Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7

Lutilský jarmok ľudových remesiel - PozvánkaVytlačiť
 

Obec Lutila v spolupráci s Občianskym združením Lutilienka Vás pozývajú na „Lutilský jarmok ľudových remesiel“ dňa  23. júna 2018 (sobota) so začiatkom o 12,00 hod.. V programe okrem iného vystúpi Dychová hudba Hodrušanka a hudobná skupina Sekera a folklórny súbor Poľana. Toto podujatie je zamerané na oživenie tradičných remesiel a zvykov spojené s ochutnávkou rôznych ľudových – domácich jedál.

Obraciame sa na ľudových remeselníkov, z Lutily, blízkeho okolia ale aj z ďalej so žiadosťou o účasť a následnú prezentáciu Vami vyrábaných predmetov na uvedenom podujatí.

Naše podmienky pre účastníka:

trhové miesto                                                zdarma
zabezpečené občerstvenie (limo)                zdarma
                    

    Veríme, že prijmete naše pozvanie a odpoviete nám písomne na priloženej návratke do 15. júna 2018 na adresu: Obecný úrad Lutila, Štefánikova ul. č. 84, 966 22 Lutila, prípadne telefonicky na č. 045/6789 080, e-mail: alzbeta.kollarova@lutila.dcom.sk, kde Vám zároveň ponúkneme aj bližšie informácie.

  
               


Návratka

Meno a priezvisko: ...............................................................................................................................

Názov remesla, prípadne ponúkaných výrobkov a ukážok výroby ..............................................

.................................................................................................................................................................

Adresa: .............................................................................. č. telef.:.....................................................


 
 

Oznámenie o výrube drevínVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila alebo elektronicky na adresu: alzbeta.kollarova@lutila.dcom.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie, t.j. do 20.3.2018
Dátum zverejnenia informácie: 13.3.2018
Číslo konania: OcÚ 86/2018
Vec: Žiadosť žiadateľa Ing. Martina Hronského, Š. Moysesa 62/24, Žiar nad Hronom o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcej na parcele CKN č. 430/1 v k.ú. Lutila v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Obecná knižnica v LutileVytlačiť
 

O psíčkovi a mačičke.jpg


 
 

Oznámenie o uložení úradnej zásielky - Ing. Richard TrubenVytlačiť
 

Oznámenie

o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk

         Obecný úrad Lutila na základe zákona NR SR č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. oznamuje, že:

Ing. Richard Truben, nar.26.08.1968,

trvale bytom Lutila

má na Obecnom úrade v Lutile, uloženú úradnú zásielku, ktorej odosielateľom je Okresný súd Žiar nad Hronom.

Menovaný si môže zásielku prevziať v kancelárii Obecného úradu v Lutile v pracovných dňoch počas úradných hodín najneskôr do 19.03.2018.

 

 


 
 
Položky 1-5 z 15

Za rok 2016 bola obec Lutila vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko SR, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.

Obec Lutila patrí medzi obce, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2018

Súbor na stiahnutie LUTILA- vývoz odpadu 2018.pdf (402.6 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každú stredu od 17:00 do 19:00 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka