Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Úprava otváracích hodín na Pošte v LutileVytlačiť
 

Slovenská pošta oznamuje, že od 19.11.2015 do 27.11.2015 budú upravené otváracie hodiny nasledovne:
dopoľudnia každý deň od 7,45 hod. do 9,30 hod.
poobede sú otváracie hodiny nezmenené.


 
 

Oznámenie o čase a mieste konania miestneho referendaVytlačiť
 

Obec Lutila oznamuje obyvateľom obce, že na základe Petície občanov  predloženej na Obecný úrad v Lutile dňa 30.09.2015 (znenie petície je v priloženom súbore) Obecné zastupiteľstvo v Lutile schválilo dňa 28. októbra 2015 uznesením č. 56/2015 vyhlásenie referenda

s otázkou: "Ste za vypracovanie nového Územného plánu obce Lutila?"

Deň a čas konania referenda - 28. november 2015 od 7,00 hod. do 20,00 hod.

Miesto konania referenda: Lutila - Kultúrny dom - malá sála na prízemí, Štefánikova 84

 

Petícia za vypracovanie nového územného plánu obce Lutila Peticia_z_30_09.pdf Peticia_z_30_09.pdf (439.8 kB)

 
 

Výsledok vybavenia petícieVytlačiť
 

proti zámerom uvedeným v územnom pláne obce Lutila - dobudovať a prevádzkovať letisko, zriadiť - postaviť, golfové ihrisko

Obecné zastupiteľstvo v Lutile, po dvoch prerušeniach zasadnutí OZ, dňa 20. októbra 2015 prijalo nasledovné uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Lutile

A. berie na vedomie
1.    Petíciu proti zámerom uvedeným v územnom pláne obce Lutila
- dobudovať a prevádzkovať letisko,
- zriadiť - postaviť, golfové ihrisko
2.    Záver zo zasadnutia Komisie výstavby a verejného poriadku OZ Lutila, ktoré sa konalo dňa 10.10.2015.
3.    Správu komisie pre overenie platnosti petície
B. konštatuje, že 
1.    Letisko má platné kolaudačné rozhodnutie LSÚ-L-3-31/90 zo dňa 14.03.1990.
2.    Pre letisko stratil platnosť Prevádzkový poriadok v zmysle zákona č. 143/1998 Z.z.

C. schvaľuje
Vypustenie z návrhu Územného plánu obce Lutila
1.    predĺženie vzletovej dráhy VD5
2.    navrhované golfové ihrisko

D. žiada
Starostu obce Lutila 
zabezpečiť realizáciu uznesenia podľa bodu C.


 
 

ZBERNÝ DVORVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že od 19.10.2015 do 30.11.2015 bude na Štefánikovej ulici pri COOP JEDNOTE otvorený „Zberný dvor“, kde môžu občania doniesť v dňoch:

 

UTOROK              od 14.00 hod. do 17.00 hod.

ŠTVRTOK             od 14.00 hod. do 17.00 hod.

SOBOTA              od 09.00 hod. do 11.00 hod.

 

starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, stolíky, stoličky, matrace, dvere, koberce, skrine, drevené laty, police, kuchynské linky, radiátory

drobný stavebný odpad – 0,5 m3 domácnosť/rok

plasty veľkých rozmerov napr. záhradný nábytok

veľké kovy

pneumatiky

kartóny poskladané

elektroodpad

sklo

 

NEZBIERA SA:

separovaný odpad, t.j. bioodpad (trávu konáre), plasty, tetrapaky, kovy a komunálny odpad z domácností, ktorý ide do kukanádob.


 
 

Detské ihrisko na Kuzmányho ulici je otvorené.Vytlačiť
 

Detské ihrisko na Kuzmányho ulici je otvorené:

Prevádzková doba

Apríl - september             od 7,00 hod. do 20,00 hod.
október - marec                od 8,00 hod. do 16,00 hod.

Vstup mimo času prevádzky na ihrisko je prísne zakázaný.

Žiadame všetkých návštevníkov ihriska, aby dodržiavali Prevádzkový poriadok zverejnený v areáli ihriska na informačnej tabuli.


 
 

dnes je: 25.11.2015

meniny má: Katarína

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2015

Ako správne separovať - nový spôsob zberu vybraných komodít do 1100 litrových kontajnerov na určených stanovištiach.

Zbierať sa bude aj papier - kartóny, lepenky, a iný tvrdý papier 2x v roku: 21.05.2015 a 02.09.2015

Súbor na stiahnutie odpad.rtf (40.4 kB)
Súbor na stiahnutie Lutila_kalendar_TS_2015.rtf (1 MB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Nové knihy pre dospelých knihy pre dospelých.pdf (326.1 kB)
Nové knihy pre deti a mládež knihy pre deti a mladez.pdf (199.9 kB)
Niečo pre kreatívne duše niečo pre kreativne duse.pdf (177.4 kB)

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

5446426

25.11.2015
Úvodná stránka