Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Zber papiera aj kartónov dňa 02.09.2015 od 6,00 hod.Vytlačiť
 

Zber bude vykonaný po uliciach pracovníkmi obce Lutila od 6,00 hod. Papier, papierové obaly a kartóny musia byť zviazané a nenamoknuté.

Žiadame občanov, aby bol papier včas vyložený, pretože pracovníci obce budú po každej ulici prechádzať len raz.


 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v LutileVytlačiť
 

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov zvoláva starosta obce riadne zasadnutie OZ dňa 02.09.2015 o 19,00 hod.. Program je uvedený v priloženom súbore na stiahnutie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.


 
 

Verejná vyhláška - ROZHODNUTIEVytlačiť
 

Rozhodnutie o využívaní územia a umiestnení stavby "Oddychová zóna ETAPA" v katastrálnom území Žiar nad Hronom + situačný výkres

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Verejnavyhlaska.pdf Verejnavyhlaska.pdf (4.4 MB)
Súbor na stiahnutie situacia.pdf situacia.pdf (1.4 MB)

 
 

UPOZORNENIE pre poberateľov prídavku na dieťaVytlačiť
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. SNP 122 v Žiari nad Hronom upozorňuje poberateľov prídavku na dieťa, aby v termíne

do 25.09.2015

predložili školou potvrdené tlačivo Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa. Potvrdenie sa predkladá za deti, ktoré do 31.8.2015 dovŕšili vek 16 rokov.
Poberatelia prídavku na dieťa si tlačivo môžu prevziať na úrade. Tlačivo  sa nachádza aj na internetovej  stránke  www.upsvar.sk (vzory žiadostí – vzory žiadostí pre oblasť sociálnych vecí a rodiny – prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa - potvrdenie o návšteve školy). 
V prípade použitia iného tlačiva/potvrdenia: musia byť uvedené všetky skutočnosti potrebné pre posúdenie nároku na prídavok na dieťa (názov školy, sídlo školy, školský rok, ročník, forma štúdia, stupeň vysokoškolského štúdia a dátum zápisu do ročníka pri vysokoškolskom štúdiu).
Ak dieťa, na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa, v školskom roku 2015/2016 nebude pokračovať v štúdiu, je potrebné  osobne alebo písomne oznámiť túto skutočnosť platiteľovi a  predložiť doklady týkajúce sa skončenia štúdia (maturitné vysvedčenie, výučný list, doklad o prerušení - zanechaní štúdia a pod.). 

Potvrdenie a doklady je možné zaslať poštou na hore uvedenú adresu úradu alebo doručiť osobne cez stránkové dni a úradné hodiny: pondelok, utorok: 8:00-12:00 hod, 13:00-15:00 hod, streda: 8:00-12:00 hod, 13:00-17:00 hod, piatok: 8:00-12:00 hod. Mimo stránkové dni a úradné hodiny budú klienti pri osobnom doručení dokladov vybavení na recepcii úradu.

 


 
 

Oldies Party v LutileVytlačiť
 

Bratia Jano a Ďuso Melintovci Vás pozývajú 18.09.2015 na oldies party, ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome v Lutile.


 
 
Položky 1-5 z 11

dnes je: 1.9.2015

meniny má: Drahoslava

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2015

Ako správne separovať - nový spôsob zberu vybraných komodít do 1100 litrových kontajnerov na určených stanovištiach.

Zbierať sa bude aj papier - kartóny, lepenky, a iný tvrdý papier 2x v roku: 21.05.2015 a 02.09.2015

Súbor na stiahnutie odpad.rtf (40.4 kB)
Súbor na stiahnutie Lutila_kalendar_TS_2015.rtf (1 MB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Nové knihy pre dospelých knihy pre dospelých.pdf (326.1 kB)
Nové knihy pre deti a mládež knihy pre deti a mladez.pdf (199.9 kB)
Niečo pre kreatívne duše niečo pre kreativne duse.pdf (177.4 kB)

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

4834743

1.9.2015
Úvodná stránka