Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Oznam pre zber kandidátnych listín a delegačiek do komisieVytlačiť
 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie Eva Hromádková oznamuje, že kandidátne listiny na starostu a poslancov a tiež delegovanie do miestnej volebnej komisie bude zbierať:

v sobotu 20.09.2014 - na adrese Lutila Vajanského 11, tel. 0907858277
v nedeľu 21.09.2014 - od 14,00 hod. do 24,00 hod. na Obecnom úrade


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Žiar nad Hronom na obdobie 2014 - 2020Vytlačiť
 

Dotknutá obec Lutila, v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov  zverejnňujne ozámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Žiar nad Hronom na obdobie 201-2020:

Zverejnené: 12.09.2014 na stránke Mesta Žiar nad Hronom - úradná tabuľa (pravá strana):

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle §6, odst.5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) oznamuje verejnosti nasledovné:

Obstarávateľ - Mesto Žiar nad Hronom, predložil Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy

Oznámenie o strategickom dokumente:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žiar nad Hronom na obdobie 2014-2020.

Do uvedeného Oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie každý pracovný deň v čase od 7:30 - 15:30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10. Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli pred mestským úradom aj na internetovej stránke http://eia.enviroportal.sk/zoznam. Oznámenie spolu so strategickým dokumentom je zverejnené tu.

Oznámenie o strategickom dokumente [pdf; 281,24 kB]
PHSR mesta Žiar nad Hronom na roky 2014-2020 [pdf; 4 834,15 kB]
Príloha č. 1: Strom problémov [pdf; 271,61 kB]
Príloha č. 2: Plán investičných a neinvestičných zámerov [pdf; 377,84 kB]
Príloha č. 4: Proces práce s PHSR [pdf; 651,31 kB]

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Oznámeniu doručiť do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu:

Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej 8
965 01 Žiar nad Hronom

 

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu sa uskutočnia počas celého procesu zisťovacieho konania na Okresnom úrade, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom v pracovných dňoch počas úradných hodín.


 
 

Upozornenie pre poberateľov prídavku na dieťa - do 24.09.2014Vytlačiť
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. SNP 122 v Žiari nad Hronom upozorňuje poberateľov prídavku na dieťa, aby v termíne do 24.9.2014 predložili školou potvrdené tlačivo Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa. Potvrdenie sa predkladá za deti, ktoré do 31.8.2014 dovŕšili vek 16 rokov (t. j. za deti 16-ročné a staršie).

Poberatelia prídavku na dieťa si tlačivo môžu prevziať na úrade cez stránkové dni a úradné hodiny: pondelok 8.00-12.00 hod, 13.00-15.00 hod, utorok 8.00-12.00 hod, streda 9.00-12.00 hod, 13.00-17.00 hod, piatok 8.00-12.00 hod.  Tlačivo  je  zverejnené aj na internetovej  stránke  www.employment.gov.sk (Formuláre a žiadosti – Rodina – Potvrdenia - Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa).

V prípade použitia iného tlačiva/potvrdenia: musia byť uvedené všetky skutočnosti potrebné pre posúdenie nároku na prídavok na dieťa: názov školy, sídlo školy, školský rok, ročník, forma štúdia, stupeň vysokoškolského štúdia a dátum zápisu do ročníka pri vysokoškolskom štúdiu.

Ak dieťa, na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa, v školskom roku 2014/2015 nebude pokračovať v štúdiu, je potrebné  oznámiť túto skutočnosť platiteľovi a  predložiť doklady týkajúce sa skončenia štúdia (maturitné vysvedčenie, výučný list a pod.).

 

Bližšie informácie na tel. číslach (abecedné rozdelenie agendy):

 

Mgr. Dana Orolínová     - 2445550 (CH,P,T,Ť,Z,Ž)

Gabriela Pecková          - 2445551 (D,Ď,G,H,L,Ľ,N,Ň,U)

Ing. Martina Homolová - 2445552 (E,F,M,S,V,W)

Alena Matušková          - 2445553 (A,C,Č,K,R)

Mária Fronková             - 2445554 (B,I,J,O,Š)

Súbor na stiahnutie PNDtlačivo.rtf PNDtlačivo.rtf (688.9 kB)

 
 

Cvičíme pre zdravie, kondíciu, vitalituVytlačiť
 

Každý utorok a štvrtok v čase od 18,30 hod. do 19,30 hod. v sále kultúrneho domu Lutila, prebiehajú hodiny cvičenia pri hudbe, pod vedením kvalifikovanej trénerky Kataríny Kmeťovej. Cvičebné hodiny sú vhodné pre všetky vekové kategórie žien, tak ako pre začiatočníčky, tak i pre pokročilé.
Tréningy zahŕňajú rôzne formy cvičenia ako je BODY FORM - posilňovanie, tvarovanie postavy, všetkých svalových skupín, nielen s vlastnou váhou tela, ale aj s náčiním: dyna-band (elastické pásy rôznych odporov), fitlopta, jednoručné činky a overbally.

Ďalšími formami cvičenia sú: 
kalanetika, pilates, strečing, aerobik. 

Cieľom nášho cvičenia je:

  • zvýšenie kondície, pružnosti, ohybnosti
  • zlepšenie - upravenie chybného držania tela
  • tonizácia - posilnenie svalstva
  • spevnenie - formovanie problémových sval. partií u žien, ako sú boky, stehná, brušné a sedacie svalstvo
  • udržanie a zväčšenie kĺbového rozsahu
  • predchádzanie - liečba osteoporózy
  • odstránenie bolesti chrbta, kĺbov, skrátených svalov
  • odstránenie stresu - pri pohybovej aktivite sa z organizmu vyplavuje endorfín - tzv. horóm šťastia

Ak máte, milé dámy a slečny, chuť urobiť niečo pre svoje zdravie a psychickú pohodu budeme radi keď sa k nám pridáte.


 
 

Zverejnenie počtu obyvateľov v obci LutilaVytlačiť
 

Obec Lutila oznamuje, že podľa evidencie obyvateľstva je v obci Lutila k 15.08.2014 prihlásených 1328 obyvateľov.


 
 
Položky 1-5 z 8

dnes je: 21.9.2014

meniny má: Matúš

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2014

Ako správne separovať - nový spôsob zberu vybraných komodít do 1100 litrových kontajnerov na určených stanovištiach.

Zbierať sa bude aj papier - kartóny, lepenky, a iný tvrdý papier 3x v roku: 17.04.2014, 20.08.2014, 17.12.2014

Kalendár vývozu - grafické farebné vyznačenie kalendár vývozu na r. 2014.xls (175 kB)
Rozpis zberu odpadu podľa dní v mesiaci rozpis podľa dní.rtf (40.5 kB)
Ako správne separovať - nový zber komodít do 1100 litrových kontajnerov Separovaný zber po novom.rtf (4.7 MB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Nové knihy pre dospelých knihy pre dospelých.pdf (326.1 kB)
Nové knihy pre deti a mládež knihy pre deti a mladez.pdf (199.9 kB)
Niečo pre kreatívne duše niečo pre kreativne duse.pdf (177.4 kB)

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie LITA cenník.rtf (11.3 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

2201408

21.9.2014
Úvodná stránka