Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Revitalizácia verejných priestranstiev obce LutilaVytlačiť
 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu a 5% z rozpočtu obce Lutila

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do vašej budúcnosti“

Na financovanie projektu získala obec Lutila príspevok z Regionálneho operačného programu (www.ropka.sk), opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty (kód výzvy: ROP-4.1a-2013/01), ktorého poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 

Zmluvný termín zahájenia realizácie projektu:       marec 2015

Zmluvný termín ukončenia realizácie projektu:      september 2015

 

Harmonogram projektu bude aktualizovaný po ukončení procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác v rámci projektu.

 

Celkové náklady projektu:                                                       1 592 360,00 eur

Oprávnené náklady projektu:                                                  1 591 963,86 eur

Výška príspevku z ERDF (85%):                                             1 353 169,28 eur

Výška príspevku zo štátneho rozpočtu SR (10%):                  159 196,39 eur

Spolufinancovanie z rozpočtu obce Lutila (5%):                        79 598,19 eur

 

Hlavný cieľ projektu

Obnova  verejných  priestranstiev  obce  zničených  povodňami,  realizácia  protipovodňových opatrení a zvýšenie atraktivity a bezpečnosti verejných priestranstiev. 

 

Špecifické ciele projektu:

Obnova  infraštruktúry,  ktorá  bola  zničená  povodňou  a regulácia  povodia  Kopernického potoka, ako preventívneho opatrenia proti vzniku povodní

Revitalizácia  a navrátenie  centrotvornej  funkcie  verejným  priestranstvám  obce  Lutila v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti a atraktivity obce Lutila

Zvýšenie  bezpečnosti  a zlepšenie  vybavenosti  centrálnych  verejných  priestranstiev  obce Lutila nadväzujúc na prvú etapu realizácie projektu (ROP-4.1a-2009/01)

Kvalifikovaný  výkon  projektových  a inžinierskych  činností   v záujme  dosiahnutia  cieľov projektu

 

Situácia po ukončení realizácie projektu

V  dôsledku  realizácie  projektu  budú  komplexne  revitalizované  verejné  priestranstvá  v  centre  obce  Lutila,  ktoré  boli dotknuté  povodňou  v  roku  2010  –  obnoví  sa  infraštruktúra  poškodená  povodňami,  vytvoria  sa  nové  zóny  na  stretávanie sa,  oddych  a  komunikáciu  občanov,  priestory  pre  rekreačné  vyžitie  detí,  zvýši  sa  bezpečnosť  verejných  priestranstiev  a celkovo  sa  zatraktívnia  centrálne  verejné  priestranstvá,  čím  sa  zvýši  kvalita  života  obyvateľov  a  návštevníkov  obce. Navrhovaným  riešením  obnovy  verejných  priestranstiev  postihnutých  povodňou  je  nielen  zušľachtenie  priestoru  obce  s prevahou  kultúrnej,  reprezentatívnej  spoločensko-zábavnej  a  historickej  funkcie,  ale  aj  realizácia  preventívnych protipovodňových  opatrení  –  lokálna  regulácia  Kopernického  potoka  (SO13,14),  obnova  mostov  (SO11,12)  a vybudovanie  dažďovej  kanalizácie  v  miestach  postihnutých  povodňami(SO16).  Predmetom  projektu  je  tiež  vybudovanie doteraz  absentujúceho  detského  ihriska,  obnova  verejnej  zelene,  zvýšenie  bezpečnosti  prostredníctvom  obnovy  a vybudovania  chodníkov  a  verejných  priestranstiev  s  umožnením  pohybu  telesne  a  zrakovo  postihnutých,  obnovy verejného osvetlenia a obnovy priľahlých zničených miestnych komunikácií

 


 
 

Zbierka použitého oblečenia v KD od 23.03. do 29.03.2015Vytlačiť
 

Obec v spolupráci s Občianskym združením Diakonie Broumov vyhlasuje

zbierku použitého oblečenia

Čo všetko môžete darovať:
 

 • Oblečenie na leto, zimu (dámske, pánske, detské)
 • Lôžkoviny, posteľná bielizeň, uteráky, utierky, záclony
 • Látky (minimálne 1 m2, prosíme nedávajte odrezky a zvyšky látok)
 • Domáce potreby - riad biely i čierny, poháre - nepoškodené
 • Perie, prikrývky plnené perím alebo vatou, vankúše a deky
 • Obuv - nepoškodená, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
 • Hračky
 • Elektroniku do 20 kg (žehličky, hriankovače, kulmy, holiace strojčeky, hodinky, váhy, mixéry, kávovary, vŕtačky, mikrovlnné rúry, počítače)
   

Veci, ktoré vziať nemôžeme:

 • pračky, chladničky, žiarovky, monitory, televízia, matrace, koberce - z ekologických dôvodov
 • nábytok, bicykle a detské kočíky - tie sa transportom znehodnotia
 • znečistený a vlhký textil
   

Zbierka sa uskutoční v kultúrnom dome v malej sále v dňoch:

od 23. marca do 27. marca každý deň v čase od 8,00 hod. do 15,30 hod.
v sobotu a nedeľu (28. a 29.03.) v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod.

Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec alebo škatúľ, aby sa nepoškodili transportom

Ďakujeme za Vašu pomoc


 
 

DôLEŽITÉ UPOZORNENIEVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že sa termín navrátenia kontajnerov na kovy a tetrapaky predĺžil do konca marca. Z uvedeného dôvodu žiadame občanov, aby v deň vývozu t.j. 12. marca 2015 uvedené komodity vyložili vo vreciach samostatne pred domy. Zber týchto komodít bude vykonaný spred rodinných domov. 

Prosíme občanov, aby v tomto čase separovaný odpad neukladali na stanovištia, ale 12. marca vyložili vo vreciach podľa komodít pred rodinné dom.

Ďakujeme za pochopenie


 
 

dnes je: 29.3.2015

meniny má: Miroslav

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2015

Ako správne separovať - nový spôsob zberu vybraných komodít do 1100 litrových kontajnerov na určených stanovištiach.

Zbierať sa bude aj papier - kartóny, lepenky, a iný tvrdý papier 2x v roku: 21.05.2015 a 02.09.2015

Súbor na stiahnutie odpad.rtf (40.4 kB)
Súbor na stiahnutie Lutila_kalendar_TS_2015.rtf (1 MB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Nové knihy pre dospelých knihy pre dospelých.pdf (326.1 kB)
Nové knihy pre deti a mládež knihy pre deti a mladez.pdf (199.9 kB)
Niečo pre kreatívne duše niečo pre kreativne duse.pdf (177.4 kB)

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

3752484

29.3.2015
Úvodná stránka