Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ V LUTILE – 4. júna (v sobotu) na tenisových kurtochVytlačiť
 

Pozývame všetky deti osláviť svoj sviatok 4. júna (v sobotu) o 10,00 hod. na tenisových kurtoch. Pripravené sú súťaže a strelnica. Koničkári prídu s koníkmi, na ktorých sa budete môcť povoziť.

OBČERSTVENIE: guláš, nealkoholické nápoje a sladké odmeny.

Na záver dostane každý súťažiaci darček.


 
 

Vyhlásenie VZN obce Lutila č. 9/2016Vytlačiť
 

Obec Lutila, v zmysle § 6 ods. 8 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje predpísaným spôsobom schválené VZN obce Lutila č. 9/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Lutila 

 

Súbor na stiahnutie VZN_UP_c_9_2016.rtf VZN_UP_c_9_2016.rtf (61.8 kB)

 
 

Vyhlásenie VZN obce Lutila č. 8/2016Vytlačiť
 

Obec Lutila, v zmysle § 6 ods. 8 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje predpísaným spôsobom schválené VZN obce Lutila č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lutila.


 
 

Oznámenia o strategickom dokumente „Program rozvoja Obce Stará Kremnička na roky 2016 – 2020“ Vytlačiť
 

Obstarávateľ dokumentu Obec Stará Kremnička, Obecný úrad Stará Kremnička č. 198, 965 01  Žiar nad Hronom, v zastúpení oprávneného zástupcu obstarávateľa: Ing. Stanislava Rigu, starostu obce Stará Kremnička, predložil dňa 13.05.2016, v zmysle § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“ ) Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 56 písm. a) zákona o posudzovaní, oznámenie o strategickom dokumente: „ Program rozvoja Obce Stará Kremnička na roky 2016 – 2020 ".

Podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní dotknuté orgány a dotknutá obec doručia stanoviská k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní od doručenia oznámenia.

Verejnosť doručí svoje písomné stanoviská v termíne do 15 dní odo dňa, kedy bolo zverejnené.

 

Adresa doručenia stanovísk:

Okresný úrad Žiar nad Hronom

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Matice slovenskej 8, 96501 Žiar nad Hronom

 


 
 

Zber papiera - 31. mája 2016 - na výmenuVytlačiť
 

Ulice:

 


Slobodné                                     - 16,35 – 16,50 – stáť budú pri rod. Domoch č. 12 – Alojz Urblík a 
                                                                                                                                      č. 18 – Milan Mlčal

Boženy Němcovej
a Budovateľská
                       - 16,55 – 17,05

Na rybníky                                 - 17,05 – 17,15

Štefánikova  - pri Jednote    - 17,30 – 17,40

Štefánikova  - pri OcÚ           - 17,45 – 17,55

Nová                                           - 18,00 – 18,15


Odovzdaný papier firma vymení v závislosti od hmotnosti papiera, za toaletný papier alebo za hygienické vreckovky. Firma nezbiera kartóny, vymieňa len noviny, časopisy, letáky a kancelársky papier. Papier musí byť zviazaný, nesmie byť premočený.


 
 
Položky 1-5 z 10

dnes je: 1.6.2016

meniny má: Žaneta

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2016

Súbor na stiahnutie kalendar-vyvozu-2016.pdf (82.5 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

Úvodná stránka