Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7

Obec Lutila

Elektronická úradná tabuľa obce Lutila

3. ročník STAROSTOVSKÝ PUNČ S VIANOČNÝMI TRHMI

Starostovský punč s vianočnými trhmi dňa 11.12.2016.jpg

Obecný úrad Lutila spolu s OZ Lutilienka pozývajú občanov na Námestie sv. Ladislava v  Lutile 
11. decembra (nedeľa) o 14,00 hod.
Skúsme trošku zabudnúť na denné povinnosti a starosti a ...viac...


 

V zmysle §6 ods. 3, § 9 ods. 2, § 181 ods.1 pís. b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

Obec Lutila zverejňuje nasledovné dokumenty:
Návrh VZN o daniach z nehnuteľnosti na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 obce Lutila a ZŠsMŠ
Návrh kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 ...viac...


 

Oznam o začatom správnom konaní

Podľa § 82 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. ...viac...


 

Informácie k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) v súvislosti s výskytom vysokopatogénnej aviárnej influenzy (ďalej len „HPAI“) subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ po ...viac...


 

ROZHODNUTIE Ministra životného prostredia Slovenskej republiky vo veci navrhovanej činnosti Ťažba bentonitu na ložiskách Lutila I. a Stará Kremnička III.

Rozhodnutie podľa § 61 ods. 1 a 2 v spojení s § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na základe a na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia ...viac...


 

ZBERNÝ DVOR - zmena otváracích hodín

Oznamujeme občanom, že sa mení čas otvorenia  zberného dvora na Štefánikovej ulici pri COOP JEDNOTE otvorený bude v párnych týždňoch každú druhú  sobotu od 9,00 do 11,00 hod., t.j. 19.11.2016, 03.12.2 ...viac...


 

„Lutila – Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana“ líniová stavba v kat. území Lutila návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby – zverejnenie

Navrhovateľ: Obec Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila, IČO: 00652113 (ďalej len navrhovateľ), zastúpená starostom obce Jánom Pružinom podala dňa 08.06.2016 na mesto Žiar nad Hronom návrh na vydanie ...viac...


 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-16 z 22

dnes je: 9.12.2016

meniny má: Izabela

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2017

Súbor na stiahnutie kalendár vyvozov 2017.pdf (95.6 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

Úvodná stránka