Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7

Obec Lutila

Elektronická úradná tabuľa obce Lutila

Oznam o začatom správnom konaní

Podľa § 82 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. ...viac...


 

Oznam o začatom správnom konaní

Podľa § 82 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. ...viac...


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV (viď. priložený súbor na stiahnutie)
viac...


 

KLZISKO - OTVORENÉ

koručulovanie.jpg

Oznamujeme občanom, že klzisko je otvorené každý deň od 13,00 hod.
viac...


 

ZBERNÝ DVOR - zatvorený

Oznamujeme občanom, že ZBERNÝ DVOR pri COOP JEDNOTE na Štefánikovej ulici bude ZATVORENÝ.
OTVORENÝ bude od 04.02.2017.
 
 
 
viac...


 

Informácie k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) v súvislosti s výskytom vysokopatogénnej aviárnej influenzy (ďalej len „HPAI“) subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ po ...viac...


 

ROZHODNUTIE Ministra životného prostredia Slovenskej republiky vo veci navrhovanej činnosti Ťažba bentonitu na ložiskách Lutila I. a Stará Kremnička III.

Rozhodnutie podľa § 61 ods. 1 a 2 v spojení s § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na základe a na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia ...viac...


 

„Lutila – Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana“ líniová stavba v kat. území Lutila návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby – zverejnenie

Navrhovateľ: Obec Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila, IČO: 00652113 (ďalej len navrhovateľ), zastúpená starostom obce Jánom Pružinom podala dňa 08.06.2016 na mesto Žiar nad Hronom návrh na vydanie ...viac...


 

dnes je: 24.1.2017

meniny má: Timotej

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2017

Súbor na stiahnutie kalendár vyvozov 2017.pdf (95.6 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

Úvodná stránka