Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7

Obec Lutila

Elektronická úradná tabuľa obce Lutila

Hodnotenie Národného ifnormačného strediska SR. a.s. zamerané na slovenské obce a mestá

Pecat_obec_2016_Obec Lutila-001-001.jpg

Za rok 2016 bola obec Lutila vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. viac...


 

Hodina Zeme – dňa 25. marca 2017 (sobota) od 20.30 hod. do 21.30 hod.

Projekt Hodina Zeme je celosvetová ekologická akcia zameraná na ochranu našej planéty Zem.
Na Slovensku sa uskutoční už po ôsmykrát a Obec Lutila sa do projektu zapojí tým, že v sobotu 25. marc ...viac...


 

Jarné počasie a nebezpečné vypaľovanie suchých trávnatých porastov

Teplé a slnečné dní už prichádzajú a príroda sa plnou silou prebúdza zo zimného spánku. Jarné počasie však láka na prechádzky do prírody  i ľudí.  S rozpúšťaním snehu sa odkrývajú aj  pozostatky jesen ...viac...


 

ZBERNÝ DVOR - OTVORENÝ

Oznamujeme občanom, že ZBERNÝ DVOR na Štefánikovej ulici pri COOP JEDNOTE otvorený bude
v párnych týždňoch každú druhú  SOBOTU  od 9,00 do 11,00 hod.                              
t.j.  ...viac...


 

Informácie k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) v súvislosti s výskytom vysokopatogénnej aviárnej influenzy (ďalej len „HPAI“) subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ po ...viac...


 

ROZHODNUTIE Ministra životného prostredia Slovenskej republiky vo veci navrhovanej činnosti Ťažba bentonitu na ložiskách Lutila I. a Stará Kremnička III.

Rozhodnutie podľa § 61 ods. 1 a 2 v spojení s § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na základe a na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia ...viac...


 

„Lutila – Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana“ líniová stavba v kat. území Lutila návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby – zverejnenie

Navrhovateľ: Obec Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila, IČO: 00652113 (ďalej len navrhovateľ), zastúpená starostom obce Jánom Pružinom podala dňa 08.06.2016 na mesto Žiar nad Hronom návrh na vydanie ...viac...


 

Za rok 2016 bola obec Lutila vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko SR, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.

Obec Lutila patrí medzi obce, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.


dnes je: 24.3.2017

meniny má: Gabriel

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2017

Súbor na stiahnutie kalendár vyvozov 2017.pdf (95.6 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

Úvodná stránka