Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7

Obec Lutila

Elektronická úradná tabuľa obce Lutila

LUTILKA A JEJ HOSTIA

Lutilka a jej hostia.jpg


Lutilka a jej hostia
Vám už po tretíkrát budú hrať do tanca a na počúvanie.
 
Príďte sa s nimi zabaviť 
25. novembra 2017 o 18-tej hodine v dome kultúry v Lutile. ...viac...


 

Zámer obce Lutila odpredať nehnuteľný majetok – CKN parc. č. 945/39, o výmere 35 m2, zast. plocha

Obec Lutila IČO: 00652113 má vo vlastníctve EKN parcelu č. 945/21, o výmere 223 m2, zast. pl. vedené na LV č. 829.
Obec Lutila má zámer odpredať nehnuteľný majetok v k.ú. Lutila v zmysle § 9a o ...viac...


 

Zámer obce Lutila odpredať nehnuteľný majetok – CKN parcelu č. 867/50, o výmere 213 m2, vod. plocha,, CKN parc. č. 267/67, o výmere 29 m2 a CKN parc. č. 945/40, o výmere 37 m2, zast. plocha

Obec Lutila IČO: 00652113 má vo vlastníctve EKN parcelu č. 1192/2, o výmere 17438 m2, ostat.pl., CKN parc. č. 267/2, o výmere 3470 m2, zast. pl. a CKN parc. č. 945/21, o výmere 223 m2, zast. pl. veden ...viac...


 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby Hangár

ROZHODNUTIE

Obec Lutila, ktorá je, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadk ...viac...


 

Nový komunikačný kanál !!!

 
Vážení spoluobčania ....
zmeškali ste hlásenie miestneho rozhlasu a chceli by ste byť informovaní o dianí v našej obci? 
Pripravili sme pre Vás nový komunikačný kanál, vďaka kto ...viac...


 

Oznámenie o uložení úradnej zásielky - Ing. Richard Truben

Oznámenie
o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk
         Obecný úrad Lutila na základe zákona NR SR č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvate ...viac...


 

Zámer obce Lutila odpredať nehnuteľný majetok – CKN parcelu č. 3933/2, o výmere  173 m2, ostatná plocha a CKN parc. č. 3933, o výmere 19 m2, ostatná plocha.

Obec Lutila IČO: 00652113 má vo vlastníctve CKN parcelu č. 3933, o výmere 377 m2, ostatná plocha.
Obec Lutila má zámer odpredať nehnuteľný majetok v k.ú. Lutila v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) záko ...viac...


 

Za rok 2016 bola obec Lutila vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko SR, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.

Obec Lutila patrí medzi obce, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.

dnes je: 22.11.2017

meniny má: Cecília

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2017

Súbor na stiahnutie kalendár vyvozov 2017.pdf (95.6 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka