Menu
Obec Lutila
ObecLutila

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva


dňa 8. augusta 2005 na 4. riadnom zasadaní prijali

Uznesenie číslo 43/2005

ktorým schválili

predaj časti obecného pozemku CKN parc. č. 944/262, požadovaného p. Bc. Marošom Frindtom a manželkou. Cena bude určená na budúcom zasadaní OZ po predložení GP podľa schváleného cenníka.

Uznesenie číslo 44/2005

Ktorým schválili
p. Zuzanu Malovú a p. Máriu Pinkovú poslankyne OZ za členov NO pre účely zriadenia penziónu pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Uznesenie číslo 45/2005

Ktorým schválili
A/ plnenie rozpočtu k 30. 6. 2005
B/ úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu (viď prílohu k zápisu)

Uznesenie číslo 46/2005

Ktorým schválili
P.Milanovi Hromádkovi, Štefánikova ul. č. 35 Lutila, predaj časti obecného pozemku CKN parc. č. 601/5, o výmere 117 m2 v celkovej cene 9 680,– Sk , podľa schváleného cenníka.

Uznesenie číslo 47/2005

Ktorým schválili
P. Petrovi Straňákovi s manželkou, bytom Žiar nad Hronom, Hviezdoslavova 14/93, predaj časti obecného pozemku v KÚ Lutila CKN parc. č. 256/3, záhr., o výmere 196 m2, vytvorenej z CKN parc. č. 256/1, ostat.pl., podľa GP č. 51/2005 z 4.7.2005, v celkovej cene 21 560,– Sk.

Uznesenie číslo 48/2005

ktorým
1. odstúpili
žiadosť p. MUDr. Alexandra Murgaša a manželky na kúpu preluky na prejednanie v komisii výstavby a verejného poriadku

2. uložili
komisii výstavby a verejného poriadku vykonať tvaromiestnu obhliadku požadovaného pozemku.

Zodpovedný: Marián Bahno Termín: do najbližšieho zasadania
predseda komisie OZ

Uznesenie číslo 49/2005

Ktorým schválili
starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za II. štvrťrok 2005 v plnej výške.

Dňa 14. októbra 2005 na 5. riadnom zasadaní prijali

Uznesenie číslo 50/2005

ktorým
1. schválili

zmenu súpisného čísla:
a/ na Slobodné ul. (bytovka), na parcele C-KN č. 951/26 súpisné č. 328 a bytovke na parc. C-KN č. 951/27 súpisné č. 329
b/ na Bottovej ul. dvojbytovka orientačné číslo 20 a 18 vlastníci Július a Ľudovít Pukač zmenu súpisného čísla resp. jednému bytu určenie nového súpisného čísla.

2. uložili
Obecnému úradu v Lutile
Vykonať zmeny súpisných čísiel na bytovke Slobodné ul. a na dvojdome Bottova ul.
Zmeny dať zapísať do katastra nehnuteľností na Správe katastra Žiar nad Hronom
Zmeny súpisných čísiel oznámiť vlastníkom stavieb.
Termín: do 10. 11. 2005 Zodpovedná: Eva Hromádková
pracovníčka OcÚ

Uznesenie číslo 51/2005

ktorým schválili

PD Žiar nad Hronom splátky na splatenie dane z nehnuteľnosti za rok 2005:
½ dane z nehnuteľnosti do 31.12.2005
½ dane z nehnuteľnosti do 31.3.2006

Uznesenie číslo 52/2005

ktorým - zobralo na vedomie
žiadosť SPF Slovenský pozemkový fond Bratislava o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľnosti s tým, že so žiadosťou sa bude zaoberať pri schvaľovaní VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2006.

Uznesenie číslo 53/2005

ktorým - schválili
Bc. Marošovi Frindtovi a manželke predaj obecného pozemku parcela KN-C č. 944/351, zast. pl., o výmere 109 m2, v celkovej cene 7 521,– Sk (69,– Sk/m2).

Uznesenie číslo 54/2005

ktorým - schválili
dotáciu pre OŠK Lutila vo výške 20 000,– Sk z rezervy rozpočtu obce.

Uznesenie číslo 55/2005

ktorým - schválili
starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za III. štvrťrok 2005 v plnej výške.

Aktuálna teplota

24.2.2024 14:49

Aktuálna teplota:

11.1 °C

Vlhkosť:

72.2 %

Rosný bod:

6.3 °C

Aktuálne počasie

dnes, sobota 24. 2. 2024
mierny dážď 11 °C 7 °C
nedeľa 25. 2. mierny dážď 11/5 °C
pondelok 26. 2. zamračené 11/8 °C
utorok 27. 2. zamračené 13/8 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

bez názvu

Obec je monitorovaná kamerovým systémom

Obec je monitorovaná kamerovým systémom