Obsah

Noviny

Lukáš Vlnečka a Olympiáda ľudských práv


Podobne ako predošlých šesť rokov aj tento sa konala Olympiáda ľudských práv. Súťaž sa odohrala v Liptovskom Jáne a jej hlavnou témou bolo 15.výročie novembrovej revolúcie. Krásne tretie miesto si vybojoval rodák z našej obce Lukáš Vlnečka.
Predtým ako sa tento študent Gymnázia v Žiari nad Hronom prebojoval do celoslovenského kola, musel absolvovať školské kolo. To pozostávalo z vedomostného testu o ľudských právach, z ktorého traja najlepší postúpili ďalej a riešili modelové situácie.
V Liptovskom Jáne čakalo Lukáša niečo podobné. Pred porotou obhajoval tému: Civilizovaní ľudia by nemali stavať múry a riešil modelovú situáciu o rozvodoch. Obe disciplíny zvládol perfektne a postúpil do finálového kola. Po úspešnom absolvovaní súťaže ho už len čakali dni odmeny, a to študijný pobyt neďaleko Frankfurtu nad Mohanom. Tu sa mohol stretnúť s ľuďmi, ktorých zastrešuje medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva.
A na záver by som chcela popriať Lukášovi v mene celej redakcie Lutilského prameňa mnoho ďalších podobných úspechov do budúcnosti, aby robil dobré meno nielen sebe ale aj celej našej obci.
Katka Pružinová