Obsah

Noviny

Kto spieva dvakrát sa modlí


Vianoce - koncertZasnežené ulice, záhrady, stromy, krásny zimný čas, ach keby boli teraz Vianoce. Zastavme sa na chvíľu a vráťme sa myšlienkami k týmto prekrásnym vianočným sviatkom. V Lutile cez Vianoce sv. omše sú vždy veľmi pekné, nakoľko sú obohatené spevom zboru Magnificat. V tomto roku spevu v kostole bolo o niečo viac. Popoludní 26. decembra spevácky zbor
Magnificat na spríjemnenie vianočnej pohody pripravil vianočný koncert v lutilskom kostole sv. Ladislava sprevádzaný slovom Zuzany Malovej a malým Samkom Imrišom.
Prekrásnymi piesňami umocnili atmosféru a na všetkých prítomných bolo vidieť pohodu a spokojnosť. Všetci sme to ocenili svojim dlhotrvajúcim potleskom na záver koncertu.
Ďakujem všetkým účinkujúcim za ich námahu a čas, ktorý venujú nácvikom. Ďakujem najmä ženám, ktoré aj v predvianočnom čase, zamestnané riadením príbytkov a pečením, sa uvoľnia od svojich rodín a prídu na skúšku.
Ďakujem dirigentovi p. Jánovi Imrišovi, ktorý i napriek tomu, že na Štedrý deň utrpel úraz nohy a mohol sa pohybovať iba s oporou bariel, sprevádzal na organe všetky vianočné omše a že sa koncert uskutočnil bolo pre neho samozrejmosťou.

Ján Pružina
starosta