Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

301/2014 - Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

Registratúrna značka:

Podrobnosti
Číslo:301/2014
Zmluvná strana 1:Obec Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila
Zmluvná strana 1 IČO:00652113
Zmluvná strana 2:Jozef Murgaš, Ing., rod. Murgaš, Moyzesova 677/71A, 966 22 Lutila
Zmluvná strana 2 IČO:28.04.1984
Názov:Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka
Predmet:Predaj obecného pozemku KN-C parc. č. 440/9, o výmere 2166 m2, ostatná plocha
Cena *:23 826,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:9.9.2014
Dátum zverejnenia zmluvy:9.9.2014
Dátum účinnosti zmluvy:10.9.2014
Dátum ukončenia zmluvy:10.9.2024
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Ján Pružina
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Poznámka:

zmluva_murgas.rtf (59.8 kB)

Zodpovedá: Správca Webu