Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

198/2015 - Nájomná zmluva podľa ust. zák.č.40/1964 Zb. OZ a podľa ust.zák. č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohosp.pozemkov

Registratúrna značka:

Podrobnosti
Číslo:198/2015
Zmluvná strana 1:Obec Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila
Zmluvná strana 1 IČO:00652113
Zmluvná strana 2:Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o., Nám. MS 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Zmluvná strana 2 IČO:45939292
Názov:Nájomná zmluva podľa ust. zák.č.40/1964 Zb. OZ a podľa ust.zák. č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohosp.pozemkov
Predmet:Prenajímateľ dňom podpísania tejto zmluvy odovzdáva nájomcovi predmet nájmu (tvorí prílohu zmluvy)
Cena *:1 558,39 € (jednotková)
Dátum uzavretia zmluvy:26.5.2015
Dátum zverejnenia zmluvy:27.5.2015
Dátum účinnosti zmluvy:28.5.2015
Dátum ukončenia zmluvy:31.12.2030
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Ján Pružina
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Poznámka:KNC parc. číslo: 1213,1458,1784,1879,1914,1952,1953,1954,1955,1956,2024, 2026,2060,2202,2276,2277,2420,2635,2848,3121,3258,3259
3571,3818,3821,3964 - Vedené na LV č. 2669

Nájomná zmluva - Obec Lutila.pdf (62.7 kB)
Príloha č. 1 k NZ - Obec Lutila.xlsx (13.7 kB)
Nájomná zmluva - Obec Lutila - Dodatok.pdf (247.8 kB)
Príloha č. 1 k dodatku.pdf (235.1 kB)

Zodpovedá: Správca Webu