Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

VZN č.6/2021 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou

Zodpovedá: Mgr. Ivana Mesiariková