Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

VZN č. 5/2013

VZN č. 5/2013mení VZN č. 7/2008 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
Zodpovedá: