Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

3/2010 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Súbor na stiahnutie VZN o poplatkoch č.3-09.rtf (52.9 kB)

 

Schválené: 16.12.2009

Vyhlásené: 1.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

Platné do: 31.12.2010

Nahradené: VZN č. 3/2009 z 16.12.2009

Zodpovedá: Správca Webu