Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

3/2008 - VZN Obce Lutila o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Súbor na stiahnutie VZN o poplatkoch.doc (64.5 kB)

 

Schválené: 12.12.2007

Vyhlásené: 28.11.2007

Účinnosť: 1.1.2008

Zodpovedá: Správca Webu