Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

3/2006 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na rok 2007

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN 2007 o miest.dan.a odpad.doc (96 kB)

 

Schválené: 23.11.2006

Vyhlásené: 23.11.2006

Účinnosť: 1.1.2007

Zodpovedá: Správca Webu