Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

3/2006 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN 2006 o miest.dan.a odpad.doc (95.5 kB)

 

Schválené: 15.12.2005

Vyhlásené: 5.12.2005

Účinnosť: 1.1.2006

Zodpovedá: Správca Webu