Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

2/2017 - O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Obec LUTILA v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) a v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“), vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia a poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia - úplné znenie v priloženom  súbore.

Súbor na stiahnutie príloha_k_VZN.pdf (188.8 kB)
Súbor na stiahnutie VZN Lutila_po_schvaleni.pdf (369.5 kB)


Schválené: 26.10.2017

Vyhlásené: 27.11.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Nahradené: 2/2005

Zodpovedá: Správca Webu