Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

2/2012 - O nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

Súbor na stiahnutie VZN o odpadoch č.2-12.rtf (197 kB)

 

Schválené: 15.12.2011

Vyhlásené: 16.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

Platné do: 31.12.2012

Zodpovedá: Správca Webu