Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

2/2009 - O nakladaní s komunálnym odpadom a dorbnými stavebnými odpadmi na území Obce Lutila

Obecné zasupiteľstvo v Lutile podľa ustanovenia § 6 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch (ďalej len zákona o odpadoch) a § 1 ods. 2 zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych poplatkoch prijíma toto VZN

Súbor na stiahnutie VZN o odpadoch č.2-08.doc (114 kB)

 

Schválené: 16.12.2008

Vyhlásené: 16.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Zodpovedá: Správca Webu