Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

1/2017 - VZN Obce Lutila o miestnych daniach na kalendárny rok 2017

Schválené: 13.12.2016

Vyhlásené: 14.12.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Platné do: 31.12.2017

Nahradené: 1/2015

Zodpovedá: Správca Webu