Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Komunitný plán obce Lutila

Komunitný plán obce bol vypracovaný v súlade so zákonom č.č. 448/2008 Z .z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov. Schválený OZ 28.06.2018 uznesením č. 61/2018.

komunitny_plan_Lutila_2018-2023.pdf (1.3 MB)

Zodpovedá: Správca Webu