Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Žiadosť na povolenie výkopu studne

Ako postupovať keď chcem studňu na svojom pozemku
zákonny_postup_studne_ohlasenie.rtf (56.3 kB)


V zmysle vodného zákona č. 364/2004 Z.z. a stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu - domovú studňu
Žiadosť na zriadenie vod. stavby+stanoviská susedov.rtf (85 kB)


Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia _ § 76 zákona č. 50/1976
kolaudačné_studne.rtf (45.3 kB)


Žiadosť o povolenie na odber podzemnej vody
Žiadosť_o_povolenie_na_odber_vôd[1].rtf (43.5 kB)

Zodpovedá: Správca Webu