Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Povolenie na rozkopávku MK

Povolenie na rozkopávku
Vec
Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie

Týmto podávame žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie na ulici .........................................., parc. KN č. ...................................

žiadosť tlačivo.doc (29 kB)

 

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania MK a verejného priestranstva
Povolenie rozkopávok ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce za účelom uloženia resp. opravy podzemného vedenia situovaného na verejnom priestranstve vydáva obecný úrad na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:

žiadosť na zvláštne užívanie verejného priestranstva (tlačivo),
prílohy uvedené v žiadosti.


Súvisiace predpisy:

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Ziadost na zvlastne uzivanie MK a verejneho priestranstva - rozkopavku[1].rtf (27.8 kB)

Zodpovedá: Správca Webu