Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Ohlásenie drob.stavby

ohlásenie drobnej stavby
1.Jednoduchý situačný náčrt s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich a stavebné riešenie stavby (predkladá sa dvojmo)
2.Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností podľa bodu VII. najmä ak pre realizáciu drobnej stavby je nutné použiť susednú nehnuteľnosť.
3.Súhlas všetkých spoluvlastníkov podľa bodu VII., pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.

Tlačivo Drobná stavba.rtf (46.9 kB)

 

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonaní odborného dozoru
stavebný dozor musí byť pri drobných stavbách svojpomocne realizovaných

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby_staveb. dozor.rtf (7.5 kB)

Zodpovedá: Správca Webu